«Presset øker,» slår Det internasjonale energibyrået IEA fast i sin månedlige rapport om oljemarkedet som publiseres torsdag.

Noe av det byrået peker på, er EUs planer om å forby import av russisk olje gradvis i løpet av året. Foreløpig er det ikke full enighet om forslaget. Men skulle det ble satt ut i livet, vil det føre til en ytterligere omorganisering av handelsmønstrene i markedet, og til at russiske oljeprodusenter vil måtte stenge ned mer produksjon. Om noen dager inntrer også forbudet mot å handle med statskontrollerte selskaper som Rosneft og Gazprom, påpeker byrået.

IEA anslår at bortfallet i markedet kan bli på tre millioner fat per dag i løpet av andre halvår, et tall byrået har operert med tidligere. Per april var det på én million fat. For å sette det i perspektiv, er den globale etterspørselen ventet å stige til 99,4 millioner fat per dag for 2022 som helhet, det samme som i forrige månedsrapport.

Akutt underskudd avverges

Men IEA tror likevel at oljemarkedet skal klare å absorbere det russiske bortfallet uten at det skaper en kritisk situasjon, og peker blant annet på nye korona-nedstengninger i Kina.

«Stadig økende produksjon andre steder, sammen med lavere etterspørselsvekst, spesielt i Kina, er forventet å avverge et akutt tilbudsunderskudd på kort sikt,» skriver byrået.

IEA påpeker at oljeprisene stort sett har holdt seg innen et spenn på ti dollar over 100 dollar per fat i april, noe nordsjøoljen Brent også har fortsatt med i mai – et stykke under de store svingningene man så i mars, i ukene etter invasjonen av Ukraina.

Stramt produktmarked

Når det gjelder raffinerte oljeprodukter, som for eksempel bensin og diesel, er situasjonen mer anspent, understreker IEA. Det globale produktmarkedet har nå hatt behov for å trekke på lagrene i syv kvartaler på rad, skriver byrået.

«Dersom raffineriene ikke greier å holde tritt, kan produktmarkedene og forbrukerne komme under ytterligere press,» advarer IEA.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.