Den månedlige oljemarkedsrapporten fra det Internasjonale Energibyrået (IEA) som ble lagt frem klokken ti tirsdag formiddag viser en moderat tilstramning av oljemarkedet i januar.

Mens oljeetterspørselen fortsetter å vokse, falt den globale oljeproduksjonen noe tilbake i januar til 97,7 millioner fat per dag. Produksjonsfallet skyldes i hovedsak en redusert produksjon på 175.000 fat per dag i land utenfor Opec.

– Nye og reviderte tall viser en moderat tilstramning i oljemarkedet ved inngangen til 2018, men hovedbudskapet er fortsatt uendret fra sist måned, og det er veldig klart: I 2018 vil sterkt økende produksjon i land utenfor Opec, ledet av USA, trolig øke mer enn etterspørselen, skriver energibyrået IEA i sin månedsrapport.

IEA advarer mot at dette kan legge et negativt press på oljeprisen i 2018.

– Ekstraordinær vekst

Det er ifølge IEA særlig ett land som ligger an til å oversvømme markedet med olje.

– Hovedfaktoren her er oljeproduksjonen i USA. På bare tre måneder har oljeproduksjonen i USA økt med kolossale 846.000 fat per dag, og vil om kort tid overgå produksjonen i Saudi-Arabia, skriver IEA i sin rapport.

Og det er heller ikke lenge til USA kan bli den største oljeprodusenten i verden, skal vi tro energibyrået.

– Mot slutten av dette året kan USA også gå forbi Russland som den globale lederen blant oljeprodusentene, skriver IEA i sin rapport.

Ifølge energibyrået er alle indikatorene som peker på fortsatt rask produksjonsvekst i USA i en perfekt konstellasjon.

– Etter å ha kuttet kostnader dramatisk de siste årene, opplever oljeprodusenter i USA nå en ny vekstbølge så ekstraordinær at i 2018 kan deres produksjonsvekst utligne den globale etterspørselsveksten, skriver IEA.

Slutt på oljeprisvekst

IEA oppjusterer i sin rapport anslaget for veksten i oljeetterspørselen i 2018 til 1,4 millioner fat per dag. Sterkere etterspørsel enn ventet er imidlertid ikke nok til å støtte opp under oljeprisen dersom oljen fortsetter å sprute fra oljebrønnene i USA.

– Den stigende trenden i oljeprisen har nå blitt brutt, delvis på grunn av gevinstsikring, men også på grunn av korreksjonene vi har sett i en rekke markeder. Men viktigst av alt; de underliggende fundamentale forholdene i oljemarkedet i begynnelsen av 2018 ser ut til å være mindre støttende for oljeprisen, skriver IEA.

Energibyrået understreker imidlertid at andre forhold fortsatt kan forhindre et ytterligere oljeprisfall, og trekker blant annet frem den dårlige utviklingen i Venezuela.

Kraftig fall i oljelagrene

De kommersielle oljelagrene i OECD-landene falt i desember med 55,6 millioner fat. Dette er det største fallet siden februar 2011, ifølge energibyrået. Nå er oljelagrene snart tilbake på normalnivået, og dette betyr at et av de viktigste målene med Opec-landenes produksjonskutt er i ferd med å bli nådd.

– Dette trenger imidlertid ikke å være tilfelle; oljeprisveksten har stoppet og har gått i revers, og ifølge vår tilbud/etterspørsel balanse kan det samme skje for oljelagrene, skriver IEA.

Etterlevelsen i forhold til Opec-landenes avtalte produksjonskutt nådde et nytt rekordhøyt nivå på 137 prosent i januar. Dermed klarte Opec-landene å holde sin oljeproduksjon uendret på 32,16 millioner fat per dag i januar. (Vilkår)

Denne diamanten kan sette prisrekord
00:56
Publisert: