Mens Russland knuste Saudi-Arabia 5-0 i åpningskampen i fotball-VM i Moskva, møttes Khalid Falih og hans russiske motpart Alexander Novak for å diskutere oljemarkedet før Opec og andre oljeproduserende land møtes i Wien neste fredag.

– Jeg tror vi får en avtale som tilfredsstiller, aller viktigst, markedet. Jeg tror det blir en fornuftig og moderat avtale, sa han torsdag, ifølge Bloomberg News.

Falih sa en produksjonsøkning er uunngåelig.

Oljeprisen faller over ett prosent fredag og handles for 75 dollar fatet.

Følg utviklingen i oljeprisen i DN Investor.

Splittelse

Falih møter imidlertid motstand fra flere hold innad i Opec.

For å sikre en avtale når Opec møtes neste uke må han overtale Venezuela, Iran og noen få andre land som ikke klarer å øke produksjonen sin, og dermed vil tape på en økning.

De mektige oljenasjonene Russland og Saudi-Arabia har allerede signalisert at de ønsker å øke produksjonen med en million fat om dagen for å hindre at oljeprisen flyr i været.

For landene som ikke kan øke produksjonen vil en produksjonsøkning fra Opec kunne gi lavere oljepris, som alt annet like vil være negativt for disse landene siden de ikke kan kompensere ved å pumpe opp mer olje.

Venezuelas produksjon har falt kraftig de siste årene som følge av den politiske og økonomiske krisen i landet. Produksjonen til Iran er også ventet å falle fremover som følge av de nye sanksjonene mot landet.

Tror ikke på enighet

Sjef for olje- og gassavdelingen i den britiske storbanken HSBC, Gordon Gray, tror ikke Opec klarer å bli enige når de møtes i Wien om en uke.

– Oppfatningen innad i Opec om saken er åpenbart splittet mellom de som har ekstra kapasitet og er i stand til å øke produksjonen og de som ikke har ekstra kapasitet, skriver Gray i et notat til kundene.

Banken har listet opp tre utfall de anser mest sannsynlig:

  • Det blir ingen formell enighet om hvor mye produksjonen skal økes. Det gjør det naturlig at kuttavtalen som Opec inngikk sent i 2016 opphører ved utgangen av 2018.
  • Det kommer i stedet en uttalelse uten mange detaljer, men der landene likevel forplikter seg til å holde oljemarkedet balansert.
  • Den ekstra produksjonen vil komme hovedsakelig fra Saudi-Arabia og Russland, samt andre som har kapasitet.

– Det ser ut som økningen i produksjonsvolumene er nødvendig for å unngå at markedet strammer seg ytterligere til andre halvår, skriver Gray.

HSBC holder oljeprisanslagene sine uendret på 70 dollar fatet for andre halvår og 70 dollar fatet for 2019 og utover.

«Vil holde sammen»

Bjarne Schieldrop.
Bjarne Schieldrop. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB er mer optimistisk til møtet neste fredag. Han har skummet nyhetsbildet, og i en oppdatering fredag presenterer han en konsentrert oppsummering:

  1. Landene som har kuttet produksjonen med vilje vil øke produksjonen i andre halvår og i 2019.
  2. Opec og landene utenfor vil holde sammen som en gruppe og de vil forsøke å styrke den.
  3. De vil jobbe med en felles uttalelse som alle kan stille seg bak.
  4. Økningen i produksjonen vil skje gradvis og vil tilpasse seg situasjonen i markedet.

– Men, nettoendringen av den totale produksjonen fra Opec og de andre oljeproduserende landene vil bli begrenset ettersom bortfallet i Venezuela og omsider også Iran vil bremse økningen, skriver Schieldrop.

– Kan bli kranglevorent

Råvareanalytikeren tror den samlede produksjonsøkningen fra Opec og de andre landene, ekskludert Bahrain, vil være 200.000 fat om dagen i andre halvår i 2018 og 100.000 fat om dagen i 2019. Tar man bort bortfallet fra Venezuela og Iran vil økningen ligge på henholdsvis en million dollar om dagen i 2018 og 500.000 fat om dagen i 2019, ifølge Schieldrop.

Storbanken Barclays forventer at produksjonen vil øke med 700.000-800.000 fat om dagen i andre halvår i år.

– Selv om Opec-møtet i juni kan bli kranglevorent har vi vanskelig for å se for oss et utfall som vil svekke prisene så voldsomt som i 2014. Sett bort ifra en bratt global økonomisk nedgang mener vi nedsiderisikoen er begrenset av lavere reservekapasitet og geopolitisk risiko, skriver Barclays i en analyse torsdag.

Banken beholder sitt oljeprisanslag på 70 dollar fatet dette året, og 65 dollar fatet neste år. (Vilkår)

Advokater på høye hæler
Et årlig arrangement i Chicago kalles "Walk a mile in her shoes".
01:11
Publisert: