I takt med at oljeprisene har steget, har USAs president Donald Trump bønnfalt Saudi-Arabia og Opec om å pumpe opp mer olje.

Hvis ikke dette bidrar til å stagge oljeprisene, diskuterer nå USA og deres allierte en annen mulighet, ifølge en kilde WSJ har vært i kontakt med: Nødløsningen er å ta av oljelagrene rundt omkring i verden for å få ned prisene.

Onsdag skjedde imidlertid det største oljeprisfallet på over et år, til tross for at oljelagrene falt kraftig i forrige uke:

Amerikanske råoljelagre falt med massive 12,6 millioner fat forrige uke, mot ventet 4,5 millioner fat. Normalt vil slike fall i oljelagrene sende prisene oppover siden mindre olje i amerikanske lagre betyr et strammere marked.

Det skjedde ikke. I stedet falt oljeprisen med over tre dollar fatet som følge av frykt for handelskrig – det største fallet målt i prosent siden februar 2016.

Opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina fikk skylden for den plutselige og brå nedgangen i oljeprisen. Etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at han har startet en prosess for å innføre nye tilleggstoller på import av kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar, har prisene på råvarer sunket kraftig.

Oljeprisen under press

USA og Kina står til sammen for en tredjedel av verdens oljeetterspørsel. Investorene frykter nå at en handelskrig kan påvirke globalt oljeforbruk.

Men samtidig som handelskrigen pågår er oljeprisen også under press fra andre kanter.

Onsdag sa Libyas statlige oljeselskap at det har gjenåpnet fire eksportterminaler som er blitt levert tilbake fra rivaliserende opprørsgrupper øst i landet, ifølge Financial Times. Dermed ligger det til rette for at Libya får eksportert mer olje ut i markedet.

Opec skrev også i sin månedsrapport onsdag at Saudi-Arabia har økt oljeproduksjonen med mer enn 400.000 fat om dagen i juni for å demme opp for fallende produksjon i blant annet Iran og Venezuela.

Fredag klatret oljeprisene igjen.

I skrivende stund handles et fat Brent 1. posisjon til 74,96 dollar, mens et fat amerikanske lettolje (WTI 1. posisjon) handles til 70,67 dollar.

Følg oljeprisen i DN Investor her(Vilkår)

– Det er ekstremt irriterende, det er skikkelig vondt!
Brukeranmeldelser kan ha alt å si for hvor vi velger å legge ferien eller hvilken tilbyder vi går for. Men en håndfull dårlige anmeldelser kan være drepen for lokale turistoperatører.
02:20
Publisert: