Mens orkanen Harvey rammet hjertet av USAs oljeproduksjon, ligger Nord-Korea langt unna verdens store oljefelter. Landet økte frykten for en ødeleggende konflikt med store tap av liv ved å fyre av et missil over Japan. Oppskytingen senket børsene, men oljeprisen er så langt lite påvirket. Blir det konflikt kan det imidlertid også ramme oljemarkedene.

– Beliggenheten er vesentlig for levering av olje til Japan, Sør-Korea og Kina, tre av verdens største oljeforbrukere, sier Thina Saltvedt oljeanalytiker i Nordea.

Kina er verdens største importør, og både Japan og Sør-Korea er innen topp fem. 

Dyrere bensin?

Saltvedt påpeker at Japan importerer det meste av oljen landet bruker via sjøen, mens Kina produserer noe selv og får noe via rørledninger fra Russland – men sjøveien er viktig. Og hun regner med at aktørene vil være svært forsiktige med å sende tankskip fulle av olje inn i området ved en eventuell militær konflikt.

Dermed kan en eventuell konflikt senke oljeprisen, fordi oljen vil hope seg opp andre steder, eller bli solgt billig i andre markeder. Bensinprisen kan gå motsatt vei, fordi noen av verdens største raffinerier ligger i området, og de er viktige leverandører av oljeprodukter til de andre asiatiske landene. Det kan påvirke prisene også i andre markeder, fordi det må importeres oljeprodukter fra andre land, påpeker Saltvedt.

Hun påpeker at kriger i tillegg ofte fører til lavere økonomisk aktivitet, og dermed lavere etterspørsel.

Rammer produksjon og raffinerier

Orkanen Harvey har rammet både produksjon og raffinerier. Oljeprisen steg først, fordi 20 prosent av USAs oljeproduksjon ligger i området, påpeker Saltvedt.

– Man bekymret seg for oljeproduksjonen, men nå bekymrer man seg i økende grad for etterspørselen, så oljeprisen har falt litt, på grunn av ødeleggelsene, sier hun.

Saltvedt er spent på hvor store ødeleggelsene viser seg å være. Hun påpeker at noen av ødeleggelsene ved orkanen Katrina var svært langvarige.

– Det var enorme ødeleggelser og deler av raffinerikapasiteten var borte i flere år etterpå, sier hun.

Situasjonen nå er imidlertid annerledes, både fordi anleggene er bedre sikret og fordi USA nå har stor oljeproduksjon fra skifer i andre deler av landet. Dessuten er lagrene godt fylt opp.

Verre enn mange tror

Den britiske banken Barclays sendte tirsdag morgen ut en oppdatering der den blant annet skriver at oljeproduksjonen kanskje ikke vil komme tilbake så fort som markedet opprinnelig regnet med. De anslår at raffenerikapasitet som tilsvarer to-tre  millioner fat per dag er slått ut eller i ferd med å bli slått ut, samtidig som oljeproduksjon som tilsvarer en halv million fat daglig er ute. 

Barclays påpeker at oversvømmelser og ødeleggelser etter orkaner i 2005 og 2008 førte til at oljeetterspørselen falt med én million fat per dag mellom august og september, det dobbelte av vanlige sesongvariasjoner.  (Vilkår)

– Dette er forferdelig
«Harvey» fortsetter å herje Texas, og ennå kan vannstanden stige opptil fire meter, ifølge National Hurricane Center.
01:23
Publisert: