Denne uken varslet oljeselskapene Total og Eni at de skriver ned verdier for henholdsvis 85 og 30 milliarder kroner. De følger etter Shell og BP, som har gjort lignende nedskrivninger.

Total og Shell tar nå utgangspunkt i en pris på Brent-nordsjøolje på 35 dollar fatet i 2020, stigende til 40 dollar neste år, 50 dollar per fat i 2022 og 60 dollar per fat i 2023. Shell tror på en langsiktig oljepris på 60 dollar.

Equinor avviker en del fra konkurrentene. Selskapet har riktig nok kuttet sin oljeprisforutsetning for 2020 til 41 dollar, men tar utgangspunkt i 77 dollar fatet i 2025, og en langsiktig pris på 80 dollar fatet i 2030.

Milliardnedskrivninger

– Det er litt overraskende, sier Olaisen, om at Equinor ikke har tatt ned forutsetningen mer.

Øvelser Equinor har gjort viser at 30 prosent lavere produktpriser vil kunne gi et nedskrivningsbeløp på rundt 15 milliarder dollar før skatt, tilsvarende nesten 140 milliarder kroner.

På den andre siden vil et slikt prisfall også trolig endre forretningsplanen, kostnadene vil trolig bli lavere og valutaeffekter vil kunne motvirke effekten. Det understrekes derfor at beløpet hverken representerer noe beste estimat eller noe anslag på en slik priseffekt.

Olaisen mener uansett at verdiene i selskapets balanse, altså hvor mye Equinor verdsetter blant annet sine olje- og gassfelt til, er for store.

– Mange av balanseverdiene i Equinor er for høye. Samtidig får de leve med dem – markedet bryr seg ikke så mye. Akkurat nå høres 80 dollar ut som et høyt anslag, sier Olaisen.

Han mener det er en «uting» å skru ned verdiene i dårlige tider, slik mange store oljeselskaper gjør nå:

– Samtidig er det en «flip side» ved å redusere oljeprisanslag. Da tar du ned balanseverdien og reduserer de fremtidige kostnadene. Dermed kan du rapportere bedre resultater. Med en lavere bokført egenkapital, ser det ut som om man har ekstrem inntjening, sier Olaisen og skisserer et eksempel:

– Gitt at de tar ned anslaget til 50 dollar, hvis oljeprisen da går opp til 60, så skal de i teorien skrive opp verdiene. Det kommer aldri til å skje. Å skrive ned verdier er å booste fremtidig inntjening. Ingen toppsjef vil ønske å redusere inntjeningen, sier han.

– Bør vurdere å skrive ned

KLP Kapitalforvaltning er investert i Equinor gjennom en rekke ulike fond. Porteføljeforvalter Niklas Hallberg understreker at det er en vanskelig oppgave å anslå oljeprisen på lang sikt.

– Vi legger merke til at Equinor ligger et godt stykke over anslagene til sin «peer group» og tiden vil vise hvem som har rett, sier han.

– Er det overraskende at Equinor har valgt å ikke følge etter konkurrentene og redusere sine oljeprisanslag?

– Det er naturlig å følge med på hva andre oljeselskaper og markedsaktører gjør for antagelser, men jeg synes ikke at det er overraskende at de ikke bare følger etter, svarer Hallberg og sier videre:

Niklas Hallberg er porteføljeforvalter innenfor aktiv forvaltning i KLP.
Niklas Hallberg er porteføljeforvalter innenfor aktiv forvaltning i KLP. (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Jeg er veldig forsiktig i hvordan jeg uttaler meg om oljepris. Vi ser at det har vært og er veldig lav investeringsaktivitet. Det kan godt hende at vi får en knapphet på olje på mellomlang sikt. Sånn sett er det ikke hinsides av Equinor å operere med de prisene de gjør.

En rekke store oljeselskaper, slik som BP, Shell, Total og Eni, har gjort store nedskrivninger i møte med lavere sine oljeprisforutsetninger. Hallberg tror ikke det nødvendigvis er en god idé.

– Veldig mange oljeselskaper måles på bunnlinjen og skriver du ned verdiene i balansen så får du et bedre årlig resultat. Sånn sett synes jeg man skal være forsiktige med å gjøre nedskrivninger fort på kortsiktige fall i prisen, sier Hallberg.

Han mener at Equinor bør vurdere å skrive ned verdier i og med at de skiller seg ut.

– Er det argument at Equinor burde redusere ned sine anslag fordi andre selskaper har gjort det?

– Jeg synes at det skal være et argument for å se over anslagene man har gjort – ikke et argument for å skrive ned, avslutter forvalteren.

Tester mot lavere oljepriser

Equinor er blitt forelagt uttalelsene fra Olaisen og Hallberg.

– Vi har understreket at det er stor usikkerhet knyttet til langsiktige oljeprisanslag. Vårt anslag ligger omtrent på gjennomsnittet av det en rekke uavhengige analysemiljøer publiserer. Vi publiserer også sensitivitetsanalyser og viser effekten av varig lavere priser enn det vi anser som mest sannsynlig, og dette bidrar også til å gi investorer og analytikere viktig informasjon, skriver informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor i en epost.

Han understreker at alle nye prosjekter blir testet mot vesentlig lavere oljepriser.

– Vår strategi er lagt for å bidra til og skape verdier også i en lavkarbonfremtid. Derfor tester vi prosjekter også mot oljeprisanslag for en utvikling i tråd med Parisavtalen og legger til grunn høyere CO2-priser og vesentlig strammere klimapolitikk enn det vi ser i dag, skriver Pedersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.