DNB Markets og oljeanalytiker Helge André Martinsen er ute med en rykende fersk oppdatering på oljemarkedet. Meglerhuset har et stykke tid kun operert med scenarioer på grunn av uoversiktlige oljemarkeder, men slår nå til igjen med prisanslag.

I de nye anslagene, som ligger godt over det markedet og forwardkurven priser inn i dag, tror analytikeren på en oljepris på 130 dollar i fjerde kvartal i år.

– Vi mener vi ser konjunkturer av et tilstrammende oljemarked med risiko for at produksjonskapasiteten kan bli fullt uttømt. Nå er det vanskelig å ikke være positiv på prisutvikling, sier han.

Analytikeren begrunner det med eskalerende sanksjoner mot Russland, fallende russisk oljeproduksjon og fortsatt etterspørselsvekst.

Og slår analysene hans til, vil oljeprisen forbli høy i lang tid fremover.

Høye priser lenge

Meglerhuset har i sine nye anslag nemlig lagt til grunn en oljepris på 115 dollar fatet i 2023 og 105 dollar fatet i 2024. Først i 2025 tror Martinsen har oljeprisen vil dukke under 100 dollar fatet, til 90 dollar.

I dag prises et fat nordsjøolje, som brukes som referanse for oljehandel verden over, til 113 dollar fatet.

Martinsen i DNB peker på at OECD-landenes oljelager, inkludert det som kalles strategiske petroleumsreserver, er på sitt laveste nivå siden 2005. Noen uker etter Russlands invasjon av Ukraina, besluttet USAs president Joe Biden – som ikke ønsker seg superhøye pumpepriser hjemme – å slippe ut rekordmye olje fra landets strategiske petroleumsreserver.

Ifølge Martinsen kan den historiske frigivelsen fort snu fra «bearish» til «bullish» siden det ikke løser den strukturelle stramheten i oljemarkedet, men kun er en midlertidig løsning. Et «bullish» scenario for markedet, vil være et scenario der oljeprisene stiger.

Basert på de kunngjorte slippene, skriver Martinsen at de amerikanske strategiske oljereservene i oktober vil være på sitt laveste nivå siden 1983. Som følge av det tror han det er begrenset rom for ytterligere frislipp fra disse reservene, og viser dessuten til at myndighetene i USA vil fylle på reservene fra andre halvår.

Rosinen i pølsen

Onsdag stiger oljeprisene svakt. I tillegg til krig og usikkerhet rundt sanksjoner og energisikkerheten i Europa, preger også den kinesiske aktiviteten markedet. Nedstengninger i Shanghai og andre store byer har ført til lavere aktivitet i Kina – verdens største importør av olje.

Martinsen mener det er viktig å huske på at det fortsatt er oppdemmet oljeetterspørsel på grunn av restriksjoner i Kina. Han og DNB Markets anslår at det globalt er 3–4 millioner fat olje per dag i potensielt oppdemmet oljeetterspørsel som vil materialisere seg over de neste to årene.

Ifølge analytikeren bør rekordhøye raffinerimarginer sørge for sterk etterspørsel for råolje fra nettopp raffineriene, som vil ha incentiver for å maksimere råoljevolumene nå som vedlikeholdssesongen slutter.

– Vi tror de skyhøye marginene vil sørge for at raffineriene vil kjøre hva remmer og tøy kan holde i månedene som kommer og også redusere vedlikeholdssesongen, sier han.

Martinsen tror stor oljeappetitt fra raffineriene vil føre med seg høye råoljepriser og lavere raffinerimarginer fremover.

«Det fine med det er at vi kan få en skarp oppgang i råoljeprisene uten at forbrukerne blir rammet av høyere priser på oljeprodukter siden økningen i råoljeprisene for det meste kan bli absorbert av fallende raffinerimarginer», skriver han i analysen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.