Han lener seg over bordet. ConocoPhillips-toppsjef Ryan Lance er ikke blant oljesjefene som føler dårlig samvittighet på vegne av oljebransjen, global oppvarming til tross.

– Nei. Din levestandard i dag er en funksjon av disse produktene. Vis meg telefonen din. Vis meg dressen din. Petroleum inngår i alt. Husk at mer enn 50 prosent av produksjonen går til petrokjemisk industri som fremstiller disse produktene. Hvordan hadde dere kommet dit dere er uten rimelig og troverdig energiforsyning? Du kom kanskje hit med fly i dag? Hva vil du si til mennesker i sub-Sahara som trenger energi?

– At de kan gå rett på sol og vind?

– Det er ikke skalerbart for den mengde energi som trengs, til en kostnad de har råd til, og er ikke pålitelig.

Annerledes norsk debatt

Lance sitter i et møterom på Grand Hotel under oljetoppmøtet Oslo Energy Forum. Selskapet hans innledet på mange måter norsk oljealder med funnet av Ekofisk i 1969. Nå er han blant få amerikanske oljesjefer som ikke har redusert tilstedeværelsen her.

Dermed er han godt orientert om norsk klimadebatt. Alle ungdomspartier unntatt Unge Høyre og FpU vil avvikle norsk oljeutvinning så raskt som mulig. To av fire regjeringspartier har ønsket å gjøre oljeskatteregimet mindre gunstig. Bakteppet er rapportene fra FNs klimapanel om takten i global oppvarming.

– Debatten i Europa og spesielt i Norge er annerledes enn i USA. Det er mye bransjen kan gjøre for å bli mer bærekraftig, som å stoppe metanlekkasjer, men verden trenger rimelig, bærekraftig og stabil energi. Sol og vind kan ikke erstatte oljeindustrien i løpet av de neste 20-30-40 årene.

– Gitt klimadebatten her, og røstene som tar til orde for å avvikle oljebransjen, tror du på stabiliteten i norske rammevilkår?

– Vi ville ikke vært her hvis vi ikke gjorde det, sier Lance, og viser til at selskapet fortsatt er til stede i alle faser på norsk sokkel, i at fra produksjon, videreutvikling, nedstengning til ny oljeleting.

Ingen eksistensiell trussel

I motsetning til Equinor-sjef Eldar Sætre føler ikke Lance behov for å utvide virksomheten ved å satse på fornybar energi som sol og vind. Selskapet jobber heller ikke med karbonfangst- og lagring.

Samtidig understreker han at ConocoPhillips allerede i 2004 anerkjente at utslipp knyttet til fossile brensler trolig bidrar til global oppvarming. Selskapet støttet også tidlig kvotehandel med CO2 eller karbonskatt, og har lenge bestrebet seg på å redusere klimagassutslippene i egen aktivitet.

Når det er sagt, mener han fortsatt at verden trenger ny olje. Mye ny olje. Det naturlige produksjonsfallet i gamle felter forsterker behovet.

– Det er energiparadokset. Vi må skaffe olje til veie på et bærekraftig vis. Over en milliard mennesker har ikke tilgang til rimelig energi. Etterspørselen vil ikke falle tilbake noen gang i nær fremtid. Den eksistensielle trusselen mot vår bransje er ikke der, sier han.

Etterspørselen vil ikke falle tilbake noen gang i nær fremtid. Den eksistensielle trusselen mot vår bransje er ikke der
Ryan Lance, ConocoPhillips-sjef

I Europa snakkes det riktignok mye om at investorer og aksjeeiere etter hvert er opptatt av klimarisiko – inkludert risikoen for klimaavtaler som gjør olje- og gassproduksjon mindre lukrativt. Under World Economic Forum i Davos var blant annet Eldar Sætre i møte med investeringsfond om dette. Lance får derimot få klimaspørsmål fra analytikerne i USA.

Han peker samtidig på at USA har lykkes på et vesentlig punkt der europeerne har mislykkes, nemlig med å nå CO2-målene i klimaavtalen fra Kyoto i 2005.

– Det eneste landet som møtte Kyoto-målene var USA, som var det landet som ikke hadde signert på avtalen. Det var fordi vi lot markedet gjøre jobben og lot gass fortrenge kull.

Gigantiske ressurser

Den som håper at oljebransjen skal gå tom for olje, håper forgjeves. Både gass- og oljeproduksjonen i USA har gått i været det siste tiåret takket være revolusjonerende ny teknologi som gjorde det mulig å produsere olje og gass fra tette skiferlag. ConocoPhillips og Equinor er blant de store spillerne.

– Oljeskifer er en bemerkelsesverdig ressurs, og vi er en stor aktør. Vi er et av få selskaper som er til stede i alle de store skiferområdene i Nord-Amerika, sier Lance.

Takket være skiferrevolusjonen er USA igjen blitt verdens største oljeprodusent. Lance tror teknologiforbedringer vil gjøre det mulig å få ut enda mer enn 10–15 prosent av oljen, som er dagens utvinningsgrad. Da snakker man om en nesten ubegrenset ressurs, særlig siden tilsvarende skifer finnes over store deler av verden. Ulempen for Norge er at skiferproduksjonen raskt gires opp hver gang oljeprisen blir høy, som i fjor.

– USA kan lett øke tilbudet med en million fat dette året, sier Lance.

– Det er også med på å trekke ned oljeprisen?

– Volatiliteten er kommet for å bli, sier Lance, som krever at alle nye prosjekter globalt skal være lønnsomme med en oljepris på 40 dollar fatet.

TV-serien «Lykkeland» er lagt til oljealderens begynnelse i Stavanger i 1969, da ConocoPhillips-forgjenger Phillips Petroleum Company gjorde det første store norske oljefunnet, Ekofisk.
TV-serien «Lykkeland» er lagt til oljealderens begynnelse i Stavanger i 1969, da ConocoPhillips-forgjenger Phillips Petroleum Company gjorde det første store norske oljefunnet, Ekofisk. (Foto: Petter Skafle Henriksen)

Tror på 50 nye år

Imens forbereder selskapet seg på 50-årsjubileet for gigantfeltet Ekofisk senere i år. Lance sier han har tro på 50 nye år i Norge. Selv om selskapet er i diskusjoner om salg av virksomheten på britisk sokkel, bedyrer han at ingen slike planer foreligger i Norge. I tillegg til å styre Ekofisk, er selskapet også partner i felt som Heidrun, Alvheim, Aasta Hansteen, Troll og flere andre. Selskapet har også skaffet seg leteareal i Nordsjøen og Norskehavet.

– Vi planlegger et antall letebrønner, tre-fire de neste to årene. Den første i høst, sier han.

Han har for øvrig merket seg NRKs TV-serie «Lykkeland», der selskapet spiller en stor rolle.

– Jeg har hørt om det. Vi er stolte av funnet vi gjorde i 1969. Vi føler oss som bestefedrene i norsk oljebransje, og vi er ennå her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sentralbanksjefen pleier «alltid, uansett» å nevne to ting i årstalen. I år var det én av dem som manglet.
02:38
Publisert: