I oljemarkedet rettes oppmerksomheten denne uken mot det halvårlige møtet i oljekartellet Opec. Torsdag møtes energiministrene fra de 14 medlemslandene og 11 andre oljeproduserende nasjoner i Opecs hovedkvarter i Wien.

Øverst på dagsordenen for møtet står etter alle solemerker kuttavtalen som 24 av de til sammen 25 oljeprodusentene ble enige om for knapt et år siden. Landene har siden januar i år hatt som mål å redusere den daglige produksjonen av olje med 1,8 millioner fat.

Opprinnelig skulle kuttavtalen løpe frem til 1. juli i år. I mai ble imidlertid produsentlandene enige om å forlenge avtalen frem til 1. april neste år.

I markedet er det forventninger om at avtalen kan bli ytterligere forlenget etter møtet denne uken.

Analysesjef Bjarne Schieldrop i SEB mener det virker som at alle markedsaktører tilsynelatende venter en klar avgjørelse om at kuttene blir forlenget til desember 2018. Han viser til at netto lange posisjoner, som er et uttrykk for hvor mange som satser på at oljeprisen vil stige fremover, er nær det høyeste nivået noensinne samlet sett for kontrakter på både nordsjøoljen Brent og den amerikanske referanseoljen WTI.

– Markedet ser ut til å forvente og kreve en klar beslutning akkurat nå denne uken. I så måte er markedet rigget for en skuffelse med mulighet for et kortvarig prisnedgang, ettersom alle sjetongene er på den lange siden, skriver Schieldrop i en oppdatering til kundene mandag denne uken.

Forlengelse er priset inn

SEB-analytikeren mener det fornuftige ville vært å se an utviklingen og skaffe seg best mulig datagrunnlag før en endelig beslutning om forlengelse blir tatt. I så fall bør gruppen av 24 oljeprodusenter utsette beslutningen til februar eller mars neste år.

– Det er også hva gruppen i størst grad har kommunisert gjennom høsten, skriver Schieldrop.

Og selv om det allerede torsdag skulle komme en klar beslutning om å forlenge kuttavtalen til ut neste år, er det ikke sikkert at oljeprisen vil reagere positivt, siden en slik beslutning i stor grad allerede er priset inn, ifølge Schieldrop.

Foran møtet er det knyttet mest spenning til hvilken holdning Russland har til en eventuell forlengelse utover avtalens nåværende varighet. Russlands energiminister Aleksander Novak har tidligere uttalt at han ønsker å vente til nærmere utløpsdatoen før en beslutning blir tatt.

– Nesten alle snakker i dag om behovet for å forlenge avtalen. I prinsippet støtter Russland slike forslag. Men ulike muligheter er til vurdering, sa Novak i et intervju med den russiske tv-kanalen RBC fredag.

Nivå viktigere enn lengde

Analytikerne i meglerhuset Barclays tror det torsdag kommer en beslutning om å forlenge kuttene i seks eller ni måneder.

Spenningen er stor foran ukens møte mellom de 24 landene som har inngått avtalen om kutt i oljeproduksjonen. Bildet er fra et møte i Opec-hovedkvarteret i Wien tidligere i år.
Spenningen er stor foran ukens møte mellom de 24 landene som har inngått avtalen om kutt i oljeproduksjonen. Bildet er fra et møte i Opec-hovedkvarteret i Wien tidligere i år. (Foto: Joe Klamar/AFP/NTB Scanpix)

– Vi tror nivået på kuttene er viktigere enn hvor lenge avtalen varer. Det har alltid vært meningen at samarbeidsavtalen mellom Opec og landene utenfor kartellet skal være fleksibel, skriver meglerhusets analytikere i en oppdatering denne uken.

De mener det er feil å tro at produksjonskvotene kommer til å være skrevet i sten gjennom hele 2018.

– Bærekraften i avtalen er avhengig av hvor mye lenger Saudi-Arabia, Russland, Iran og Kuwait er villige til å avgi markedsandeler i jakten på inntekter og stabilitet.

I likhet med SEB mener Barclays at en forlengelse i stor grad er priset inn i markedet og at et ventet utfall kan føre til en kortvarig nedgang i oljeprisene.

– Vi tror torsdag kan bli en «kjøp på ryktet, selg på nyheten»-hendelse, skriver Barclays-analytikerne.(Vilkår)

– Dette er jo bare helt fantastisk
Joker kjøpmann Dag Halvosen har fått nye digitale hjelpemidler.
01:20
Publisert: