Oljeselskapet varsler at det vil erklære såkalt «force majeure» på råoljekontrakter dersom deres kunder ikke godtar direkte overføringer fra skip til skip, ifølge Reuters.

«Force majeure» er en ordning der selskapet mener forhold utenfor dets kontroll gjør at det ikke kan innfri sine forpliktelser.

Oljeprisen har steget nærmere halvannen prosent siden i natt, og handler nå over 76 dollar fatet etter et bratt fall tirsdag.

Står 70 skip og venter

Venezuela er i dyp økonomisk og politisk krise der enorm inflasjon, økende fattigdom og politisk uro preget landet. Venezuela har verdens største påviste oljereserver, hvorfra store deler av landets inntekter kommer fra.

Kraftig fall i det søramerikanske landets oljeproduksjon har bidratt til å sende oljeprisen til sitt høyeste nivå på fire år. Medlemmer av oljekartellet Opec har signalisert at de vil øke produksjonen med én million fat om dagen for å dekke opp for bortfallet av olje fra Venezuela.

Selv om produksjonen faller, er det flaskehalstilstander ved lossehavnene i Venezuela etter at enkelte andre havner er stengt. Forrige måned vant oljeselskapet ConocoPhillips en rettskjennelse som frøs PDVSAs hoveddrift i det karibiske hav, som Venezuela har brukt til å sende store laster med olje til Asia.

Nå ligger det ifølge Reuters mer enn 70 skip utenfor Venezuelas kyst og venter på å få fylt olje på tankene sine.

Nyhetsbyrået skriver at PDVSA har fortalt enkelte kunder at de må sende skip som er i stand til å gjennomføre oljeoverføringer direkte fra skip til skip i stedet for å laste oljen ved havnen.

Om kundene ikke godtar betingelsen, vil PDVSA vurdere å kansellere oljekontrakter ved å erklære force majeure.

Kundene avviser

Mesteparten av kundene har avvist forespørselen på grunn av mangel på en tredjepart som kan kontrollere overføringene. I tillegg vil det koste selskapene mer å gjennomføre overføringen til sjøs enn ved land.

Ifølge Reuters kilder har PDVSA brukt sanksjonene fra Donald Trump som en forklaring på hvorfor det er nødvendig å bruke skip-til-skip-overføringer.

Dokumenter Reuters har fått tilgang til viser at PDVSA allerede visste det ikke ville klare å levere olje som lovet i kontraktene i år på grunn av fallende produksjon. Det skal ha blitt satt et tak på hvor mye de kan avvike fra kontraktene, men det har man ikke klart å holde seg under.

«Det er et gjennomsnittlig underskudd på 422.000 fat om dagen mellom den faktisk og de planlagte produksjonen så langt i år», står det i dokumentene.

Tirsdag skal USA har spurt enkelte Opec-land om å øke produksjonen med én million fat om dagen. En økning i produksjonen fra Opec vil skje for å tilføre markedet den olje som Venezuela og Iran ikke klarer å levere. (Vilkår)

Er du en gratis-surfer? Det kan koste deg dyrt.
Dette må du passe deg for om du surfer på åpne nett.
04:09
Publisert: