Da Equinor sist uke la frem regnskapstallene for andre kvartal, opplyste oljeselskapet i notene at det ikke har tatt tapsavsetninger relatert til et nederlag i Oslo tingrett i mai – rett og slett fordi selskapet har anket dommen og forventer et annet utfall i lagmannsretten.

Det er ikke snakk om småpenger. I tingretten vant riggselskapet COSL frem med sin påstand om at Equinor urettmessig hadde terminert en riggkontakt. Kravet mot Equinor alene lyder på 200 millioner dollar pluss strafferenter – tilsvarende en sjettedel av kvartalsoverskuddet.

200 millioner dollar tilsvarer over 1,6 milliarder kroner med dagens kurs.

Rykende uenig

Professor emeritus Atle Johnsen, som i en mannsalder har vært regnskapsnestor ved Norges Handelshøyskole, reagerte da han leste om Equinors regnskapsførsel i DN.

– I det øyeblikket det foreligger en dom, er den styrende for regnskapsførselen, selv om dommen ikke er rettskraftig.

Han viser til en høyesterettsdom fra 2013, der det blir slått fast at «står saken for domstolene, bør en ikke-rettskraftig dom ha den samme styrende funksjonen».

– Det er ikke opp til bedriften selv å avgjøre sannsynligheten for tap når det foreligger en dom, sier Johnsen.

– Spørsmålet er: Hva er den beste kilden til informasjon? En dom må jo være mye nærmere det sannsynlige endelige utfallet enn en ekspertvurdering.

Finansdirektør Hans Jacob Hegge i Equinor la sist uke frem andrekvartalstallene på Fornebu.
Finansdirektør Hans Jacob Hegge i Equinor la sist uke frem andrekvartalstallene på Fornebu. (Foto: Javad Parsa)

Viser til internasjonal standard

Equinor står på sitt. Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen viser til at selskapet avlegger regnskap etter den internasjonale regnskapsstandarden IFRS, ikke etter norsk regnskapsstandard.

– Etter IFRS er det sånn at vi ikke skal gjøre en avsetning dersom vi mener at det er mer enn 50 prosent sannsynlig at vi vinner frem i saken. Vi har redegjort i notene for saken, for eksponeringen i den og for de vurderingene som vi gjort, sier Pedersen.

Ifølge Pedersen er det et skille mellom regnskapsføringen av skattekrav og tvistekrav i det internasjonale IFRS-regelverket.

– I skattesaker skal en følge vedtak i lavere instans selv om en anker avgjørelsen. I tvistesaker skal vi ikke gjøre tapsavsetninger hvis vi mener det er mer enn 50 prosent sannsynlig at vi vinner frem, sier Pedersen.

«Helt feil»

Johnsen avviser Equinors argumentasjon.

– At det gjelder andre prinsipper for skattesaker enn tvistesaker, er helt feil. Det er det samme som gjelder her. Det handler om å vurdere sannsynligheten for at en vinner eller taper, sier han.

Han mener det er intuitivt for de fleste at en dom må veie tungt i en slik vurdering.

Ulykkesriggen COSL Innovator måtte ligge i lang tid ved kai på Ågotnes i 2016 for å utbedre skadene forårsaket av en kjempebølge. Boreavbruddet førte til at Equinor terminerte kontrakten.
Ulykkesriggen COSL Innovator måtte ligge i lang tid ved kai på Ågotnes i 2016 for å utbedre skadene forårsaket av en kjempebølge. Boreavbruddet førte til at Equinor terminerte kontrakten. (Foto: Eivind Senneset)

– Equinor viser til at selskapet rapporterer etter IFRS-regelverket, og at det er annerledes enn norsk regnskapsskikk. Men IFRS er lite regulerende på dette punktet. Standarden sier bare at alle tilgjengelige opplysninger tas i betraktning, herunder for eksempel uttalelser fra sakkyndige. Den norske høyesterettsdommen er relevant i så måte, sier Johnsen.

Riggselskapet COSL har også anket dommen. COSL-sjef Jørgen Arnesen ønsker ikke å kommentere den pågående rettsprosessen. (Vilkår)

Eva Grinde: Derfor er Sandbergs kjærlighetsreise problematisk
DNs kommentator Eva Grinde forklarer hvorfor Per Sandberg sin reise til Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes er problematisk.
04:15
Publisert: