– Petroleumstilsynet avdekker ikke alvorlige sikkerhetsutfordringer, bruker ikke reaksjonsmidler når det er behov for det, og ga selskapet Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig. – Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en melding.

Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten ble overlevert Stortinget 15. januar.

Riksrevisjonen opplyser å ha undersøkt Petroleumstilsynets oppfølging av sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom fire dybdestudier, og har funnet flere kritikkverdige forhold. De viser blant annet at tilsynsmetodikken ikke bidrar til å avdekke alvorlige sikkerhetsutfordringer, at selskapene ikke utbedrer regelverksavvik, og at tilsynet ikke bruker virkemidler som stans av virksomhet eller tvangsmulkt når det er behov for det.

Goliat-slakt

Petroleumstilsynet ga Eni Norge as samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen selv om den ikke var i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Petroleumstilsynet stolte på at Eni ville få plattformen klar før den ble tatt i bruk.

– Gitt de utfordringene som Eni hadde med denne plattformen før den kom til Norge, burde tilsynet undersøkt nøye om alt var i orden før de ga sitt samtykke til å starte driften. Dette er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

I tillegg til Goliat ble tilsynets oppfølging av boreriggen Songa Endurance og landanleggene på Mongstad og Nyhamna undersøkt. I de sakene som gjelder Mongstad landanlegg og hendelsen på boreriggen Songa Endurance høsten 2016, fant Riksrevisjonen at

  • Petroleumstilsynet ikke har fulgt opp at Equinor faktisk har lært av tidligere alvorlige hendelser.
  • Tilsynet har i for stor grad har stolt på at Equinor ville rette opp i regelverksbrudd.
  • Tilsynets oppfølging ikke har ført til at Equinor har utbedret regelverksbrudd.

– Equinor står for mer enn 70 prosent av all petroleumsaktivitet i Norge og det er bekymringsfullt at heller ikke dette selskapet i en del tilfeller ikke har fulgt opp påpekninger fra Petroleumstilsynet, sier Foss.

Kaller Goliat-oppfølging «ikke representativ»

Petrolemustilsynet skriver i en uttalelse på egne hjemmesider at de har igangsatt arbeid med de fleste forholdene som får kritikkverdig omtale i rapporten.

– Oppfølgingen av Goliat har vært særskilt krevende, og er ikke representativ hverken for norsk petroleumsvirksomhet generelt eller vår tilsynspraksis, sier direktør Anne Myhrvold, som legger til at de tar synspunktene til etterretning, og er fremdeles opptatt av å evaluere og lære mer av Goliat-prosessen.

De sier rapporten støtter gjennomgående opp om dagens sikkerhetsregime, men ser at det er rom forbedring.

–Vi skal være mer bevisste på bruken av våre reaksjonsmidler, og vi skal oftere enn før verifisere at regelverksavvik er lukket. Selskapene må på sin side ta det ansvaret de er gitt. Det er de som hver eneste dag skal sørge for at virksomheten drives forsvarlig, sier direktøren.

Energikomité-lederen: –Ikke handlekraftig

Ketil Kjenseth (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er overrasket over den ferske rapporten.

–Jeg overrasket over at vi har et organ som tilsynelatende ikke er handlekraftig, da dette er noe vi bruker mye ressurser på. Som folkevalgt føler jeg at jeg har mindre kontroll over en enormt stor sektor som har stor risiko knyttet til seg, sier Kjenseth.

–Det vitner om at vi er naive i dialogen med de store selskapene, og overlater for mye tillit til aktørene som opererer på norsk sokkel, selv om noen av dem også er statseide, fortsetter komitélederen.

Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, sier rapporten er alvorlig, men er glad for at tilsynet sier de skal følge opp.

–Frp-talsmann: Reagerte med vantro

Stefan Heggelund (H) sier at Norge er kjent for å ha de sikreste rammeverkene i verden for offshore-arbeidere, og at flere av forholdene rapporten peker på har regjeringen allerede i fjor vår løftet fram i HMS-meldingen.

–Når Riksrevisjonen likevel påpeker et forbedringspotensiale, tar vi det selvsagt på alvor, skriver han i en sms.

–Hvordan da?

–Vi skal gjøre det som trengs for at norsk sokkel fortsatt skal være den sikreste i verden. Vårt budskap er at Petroleumstilsynet skal bli hardere i klypa, og ta i bruk hele bredden av virkemidler der det er nødvendig, svarer han.

Ønsker kritikken velkommen

Leder Frode Alfheim i LOs oljefagforbund Industri Energi mener Goliat-kritikken mot tilsynet er på sin plass. De ansattes bekymring ble ikke tatt tilstrekkelig til følge av det italienske oljeselskapet Eni, i strid med prinsippet om såkalt partssamarbeid, som gjelder i norsk arbeidsliv.

– Vi var kritiske ved oppstarten av Goliat, det var mange mangler, og vi visste partssamarbeidet ikke var godt nok i Eni. Det partssamarbeidet er kraftig forbedret, og vi forventer at det arbeidet nå følges opp i Vår energi, sier Alfheim.

Eni Norge ble nylig slått sammen med Point Resources til Vår Energi, men selskapet eies fremdeles 70 prosent av Eni-konsernet.

Alfheim mener Petroleumstilsynet har skjerpet seg generelt.

– Vi har vært en del involvert i arbeidet til riksrevisjonen. Bildet sett historisk fra min side er det var en periode da partssamarbeidet ikke hang helt i hop. Jeg mener vi har kommet på en helt annen kanal i dag, noe både Engen-rapporten og sikkerhetsmeldingen viser, sier han.

– Ansvarlig statsråd har krevd et mer synlig tilsyn, og det mener jeg vi har fått.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Kjetil Wiedswang om brexit: Sannsynlig at de utsetter utsettelsen
DNs Kjetil Wiedswang og tidligere Høyreleder Jan Petersen om kveldens avstemning i parlamentet.
04:48
Publisert: