Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt granskning etter en hendelse på riggen «Linus», der en person havnet i en klemulykke torsdag. Hendelsen skjedde på Tommeliten-feltet i Nordsjøen, hvor ConocoPhillips er operatør. Riggen opereres av Odfjell plattform Drilling.

Den skadde personen ble sendt med redningshelikopter til Stavanger Universitetssjukehus.

Ser alvorlig på hendelsen

Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsen og har besluttet å iverksette granskning. Politiet er også varslet om hendelsen.

Hovedmålet med granskningen er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskningen vil tilsynet:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • Vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • Vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • Identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • Bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • Presentere resultatene av granskningen til offentligheten
  • Bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.