Det internasjonale energibyrået IEA offentliggjorde torsdag sin månedlige rapport for oljemarkedet. Rapporten viser at den totale produksjonen av olje økte til 97,46 millioner fat per dag i juni. Det er en økning på 1,2 millioner fat per dag sammenlignet med samme periode i fjor. 

Opecs oljeproduksjon økte med 340.000 fat per dag i juni, til 32,6 millioner fat per dag. Det er det høyeste nivået hittil i 2017 ifølge rapporten, og dermed det høyeste nivået siden Opecs avtale om produksjonskutt trådte i kraft. 

Veksten i tilbudet er drevet av økt produksjon i Saudi Arabia, Libya og Nigeria. 

Både Libya og Nigeria er fritatt fra Opecs produksjonskuttavtale grunnet innenrikssituasjonen i landene. 

IEA venter at Opecs produksjon vil øke ytterligere gjennom 2017 og nå 33,6 millioner fat per dag, som vil si en økning på én million fat per dag fra juni-nivået. 

I rapporten påpeker IEA at oljeprisene er tilbake på nivået de var før Opec ble enige om en kuttavtale i november i fjor. Torsdag formiddag noteres nordsjøoljen Brent til 47,52 dollar per fat, mens den amerikanske WTI-oljen noteres til 45,30 dollar per fat. 

USA-produksjon opp 

Produksjonen utenfor Opec var 1,3 millioner fat per dag høyere enn i juni i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økte produksjon fra USA og Canada. 

IEA holder sine anslag for oljeproduksjonen utenfor Opec om lag uendret fra forrige rapport. Det ventes at oljeproduksjonen vil øke med 0,7 millioner fat per dag i år og 1,4 millioner fat per dag i 2018. 

Veksten vil primært komme fra USA, som er ventet å produsere 610.000 og 1,05 millioner fat per dag i henholdsvis 2017 og 2018. I rapporten skriver IEA at flere amerikanske skiferoljeprodusenter har varslet at de vil fortsette å bore nye brønner så lenge prisene er over 45 dollar per fat. Dersom oljeprisene holder seg lave som på dagens nivå, legges det imidlertid ytterligere press på amerikanske produsenter fremover, heter det. 

Tror etterspørselen vil øke 

IEA setter opp sine anslag på den globale oljeetterspørselen. Energibyrået tror etterspørselen etter olje vil øke med 1,4 millioner fat dagen til 98 millioner fat per dag for 2017 som helhet. 

Til neste år ventes en etterspørselsvekst på enda 1,4 millioner fat per dag, til 99,4 millioner fat per dag.

Markedet følger nøye med på IEAs månedlige oljerapport. 

– IEAs anslag er toneangivende i markedet og store endringer i prognosene kan gi utslag i oljeprisen. Spenningen rundt dagens publikasjon vil særlig være knyttet til endringer i anslagene for amerikansk skiferproduksjon, oljeetterspørselen og Opecs oppfølging av kuttavtalen fra november, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i sin morgenrapport torsdag. (Vilkår)

Sauseskolen: Vaniljesaus
Hjemmelaget vaniljesaus.
01:19
Publisert: