I løpet av de tre siste handelsdagene har prisen på nordsjøoljen falt med over fem prosent. Et fat koster nå 75 dollar.

Det er Saudi-Arabia og Russland som står bak fallet. De to oljekjempene er tilsynelatende blitt enige om at Opec må øke produksjonen så ikke oljeprisen skal løpe løpsk.

Oljeprisen fortsetter å falle mandag morgen.

Programmert profitt

– Det vi ser nå er en videre reaksjon på Opec og Nopec, men særlig Russlands uttalelser om at det ligger an til å bli en økning i produksjonen på en million fat om dagen. Det som skjedde forrige uke mener jeg er veldig basert på finansaktører som nærmest har en forhåndsprogrammering av hva som skal til for at de skal selge posisjonene sine og ta profitt. Da tror jeg stikkordene «Opec øker sin produksjon» har ligget innbakt som et kriterium, og i det øyeblikket det blir kommunisert, tar de profitt, sier oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB Markets.

Med Nopec mener han oljeproduserende land som ikke er medlem av Opec, men likevel har besluttet å slutte seg til kuttavtalen. Russland er ett av disse landene.

Kjus er ikke helt sikker på at Saudi-Arabia og Russlands tiltak vil holde oljeprisen nede.

– Når oljeprisen overskyter, er det historisk ikke når Opec holder oljen tilbake fra markedet, men når de slipper den tilbake i markedet og det likevel ikke er nok fordi etterspørselen fortsetter å vokse, sier han.

Kan bli 100 dollar: – Et godt kjøp

– Jeg er mer opptatt av mer fundamentale endringer, altså tilbud- og etterspørselsbalansen. Den slår alltid inn til slutt. Jeg tror det er gode sjanser for videre oljeprisoppgang for en kontrakt som varer i to og et halvt år, sier oljeanalytikeren.

De lange kontraktene på olje ligger betydelig lavere enn spotprisen, altså det man betaler for olje med levering i dag. Kontrakten på olje med levering i desember 2020 ligger på 66,50 dollar fatet.

– Jeg tror den kan komme til å se 100 dollar fatet før den går av. Det synes jeg er et godt kjøp, sier Kjus.

Ser 90 dollar neste år

I meglerhuset SEBs ferske investeringsrapport for mai anslår de at oljeprisen i 2019 vil ligge et sted mellom 85 og 90 dollar fatet.

Bjarne Schieldrop.
Bjarne Schieldrop. (Foto: Fredrik Bjerknes)

I en kommentar mandag skriver meglerhusets råvareanalytiker Bjarne Schieldrop at han forventer at Opec kommer til å ha fjernet kuttene sine og plassert all oljen i markedet i 2019, og at markedet fortsatt vil ha for lite olje.

– Vi forventer mer olje fra Opec, men venter fortsatt at lagrene blir lavere både nå og neste år, skriver Schieldrop.

Han skriver også at dersom man ser på korreksjoner fra midten av 2016 frem til i dag har de stort sett vært fall i størrelsesordenen 10 til 20 prosent og har vart i rundt én måned.

– Så hvis vi antar at dette er en typisk korreksjon burde vi forvente at prisen på nordsjøolje faller til mellom 63 dollar fatet og 71 dollar fatet. Vi må da også forvente at den varer til slutten av juni, skriver Schieldrop.

Han tror imidlertid at Opec-møtet i juni vil forsikre markedet om at produksjonen fortsatt kommer til å bli kontrollert og at oljelagrene vil fortsette å falle. Derfor holder han på sin anbefaling om å kjøpe olje i midten av juni.

Tror Opec må ta i mer

På globalt nivå er det fortsatt lagertrekk. Det betyr at mengden olje i lagrene blir mindre. Med andre ord at det blir mindre olje i markedet og at tilbudet dermed er lavere enn etterspørsel.

– Det ligger det an til å bli i 2018 også med mindre Opec øker produksjonen og veier opp for mer enn bortfallet av Iran og Venezuela. De må nok forsyne markedet med mer enn en million fat om dagen, sier Torbjørn Kjus.

Han mener en del av årsaken til at man ikke klarer å dekke etterspørselsveksten er kollapsen i investeringsbeslutninger vi så fra 2014 til 2016 i kjølvannet av oljeprisfallet. Det er lange ledetider i markedet, og de store prosjektene bruker syv til ti år på å komme i produksjon fra du tar investeringsbeslutninger.

– Vi har ikke sett den fulle effekten av det ennå, sier han.

Uenighet i Opec

Russlands energiminister Alexander Novak sa i helgen at det kan bli aktuelt å øke produksjonen til samme nivå som før kuttavtalen med Opec trådte i kraft.

Ifølge Bloomberg er flere andre land i og utenfor Opec være uenige i at produksjonen skal økes. Det er fordi mange av landene, som for eksempel Venezuela, Mexico og Angola, ikke har gjort frivillige kutt i produksjonen. De er ikke i stand til å øke produksjonen slik Saudi-Arabia og Russland foreslår og har således ingenting å tjene på det. De har derimot mye å tape dersom mer olje kommer ut i markedet og oljeprisen faller.

Saudi-Arabia og Russland står imidlertid for mesteparten av produksjonskuttene og er ikke avhengig av de andre landene for å øke Opec-produksjonen med en million fat om dagen.

Torbjørn Kjus i DNB Markets gir et eksempel på hvor stor oljeprodusent Saudi-Arabia er:

Landet produserte 9,9 millioner fat om dagen i april. Raffineriene prosesserte globalt i snitt 80,5 millioner fat råolje i januar og februar. Dermed står Saudi-Arabia for 12,2 prosent av tilbudet av råolje i verden.(Vilkår)

Hverken spiser eller drikker før trening
Norseman-vinner Anne Nevin (45) fra Trondheim har trent opp kroppen til å forbrenne fett fremfor karbohydrater.
02:27
Publisert: