Giganten Saudi Aramco, verdens nest største selskap målt etter markedsverdi og verdens største oljeselskap, la tirsdag morgen frem resultater for tredje kvartal, et kvartal preget av høye råvarepriser og fortsatt usikkerhet i markedet.

I perioden dro selskapet inn svimlende 80 milliarder dollar før skatt, opp fra 56,6 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer om lag 824 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Etter skatt endte resultatet på 42,4 milliarder dollar, en økning på over ti milliarder dollar sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Resultatet føyer seg inn i rekken av solide resultater fra oljeselskaper som tjener enormt på stigende priser i kjølvannet av krigen i Ukraina. Likevel blekner så og si alt i forhold til de enorme summene i Saudi Aramco.

Til sammenligning fikk Equinor, som nylig la frem sine tredjekvartalstall, et resultat før skatt på 27,2 milliarder dollar.

Tror på fortsatt høy etterspørsel

Saudi Aramcos toppsjef Amin Nasser trekker i kvartalsrapporten frem selskapets rekordhøye kontantstrøm på 45 milliarder dollar, opp fra 28,7 milliarder dollar på samme tid i fjor.

– Selv om oljeprisen i perioden ble påvirket av fortsatt usikkerhet i markedet, tror vi likevel at etterspørselen etter olje vil fortsette å være høy frem til 2030, gitt behovet for pålitelig og rimelig energi, skriver Nasser i kvartalsrapporten.

I kvartalet fikk Aramco en realisert pris på 101,7 dollar per fat olje, en kraftig oppgang fra 72,8 dollar per fat i samme periode i fjor.

De samlede inntektene endte i kvartalet på 163,7 milliarder dollar, opp fra 108 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Utbyttet forblir uendret på 18,7 milliarder dollar, og går nesten i all hovedsak til den saudiarabiske stat, som eier 94 prosent av selskapet.

Selskapet hadde netto gjeld på 30,8 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet.

Produksjonskutt

Oljegiganten la altså frem sine resultater samtidig som at oljekartellet Opec+ skal iverksette et stort produksjonskutt på to millioner fat per dag, som ble vedtatt i starten av oktober.

Kuttet var det største siden 2020, og kom etter et stødig fall i oljeprisen som strekker seg tilbake til mars, med en svakere verdensøkonomi som bakteppe. Riktignok var oljeprisen den gangen på nesten 130 dollar fatet.

Forslaget har imidlertid en mer begrenset påvirkning på tilbudet enn det kuttet på to millioner skulle tilsi.

Dette er fordi flere av landene produserer mindre enn sine kvoter, noe som betyr at allerede de er i samsvar med de nye grensene, ifølge Bloomberg.

En av grunnene til kuttet i produksjonen er at kartellet ønsker å holde prisene høye, noe mindre olje i markedet isolert sett skulle tilsi. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.