Christian Selmer var daglig leder i et lite oljeselskap som plutselig fikk 291 millioner kroner utbetalt av Skatteetaten gjennom leterefusjonsordningen. Strafferammen er seks års fengsel.

– Det føles uvirkelig å sitte på tiltalebenken, sier Selmer til DN.

Tirsdag begynte hans forklaring i Økokrim-saken i sal 227 i Oslo tingrett. Den tidligere toppsjefen i Skeie Energy, nå E & P Holding, er først ut blant de tiltalte.

Han må forklare seg i detalj om hva som skjedde våren 2009, da det kriserammede selskapet han ledet gjorde et gigantkjøpt av seismikk – letedata fra Barentshavet i nord til Nordsjøen i sør. Det er satt av seks dager til hans forklaring.

– Jeg sover godt om natten. Vi er sikre på at vi ikke har gjort noe galt. Det er forferdelig for familien, og det er selvfølgelig umulig å få seg arbeid, sier Selmer.

«Ville kjøpe penger»

Etter at han sluttet i selskapet i 2014, har han forsøkt seg som konsulent til selskaper i oljebransjen. Oppdragene ble avsluttet da Selmer ble arrestert og siktet våren 2014.

Økokrim mistenkte at kjøpet av seismikk fra verdens største seismikkselskap TGS i realiteten var oppkonstruert for å utnytte leterefusjonsordningen. Den svært gunstige skatteordningen gir oljeselskaper med underskudd rett til å få utbetalt fra skattekontoret fradrag for kostnader de har hatt til leting etter olje. Penger brukt på seismikk er et typisk eksempel på kostnader det vanligvis kan kreves fradrag for.

Men i retten har Økokrim vist til skattelovens vilkår for å få leterefusjon:

  • Hovedformålet med kjøpet må ha vært leting etter olje – «tilknytningsvilkåret».
  • Pengene må ha blitt brukt – «oppofrelsesvilkåret».

– Selskapet inngikk avtalen fordi de ville kjøpe penger, hovedformålet med kjøpet var å få finansiering til selskapet. I tillegg var avtalen satt opp slik at selskapet ikke skulle ha noen kostnad ved kjøpet av seismikk, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Både Christian Selmer og de andre på tiltalebenken nekter straffskyld. Arne Helland, tidligere finansdirektør i TGS, risikerer også inntil seks års fengsel for grov skattesvik eller medvirkning til skattesvik. Også TGS er tiltalt i saken. En rekke vitner skal forklare seg i saken, både fra TGS og Skeie-systemet.

– Hvis det er noe galt med avtaleverket, er jeg ikke alene om å være skurk. Her var styret orientert. TGS var orientert, og advokater og revisorer hadde gått gjennom transaksjonen, sier Selmer.

– Leterefusjonsordningen var jo en finansieringsordning som gjorde at selskapene skulle kunne drive leting med lite egenkapital. Skeie Energy benyttet seg av denne finansieringsordningen i samarbeid med et seismikkselskap, på samme måte som andre olje- eller leteselskaper.

Har akseptert Økokrims bot

Skeie Energy, nåværende E & P Holding, trenger ikke møte. Selskapet har allerede akseptert Økokrims bot på 85 millioner kroner.

– Var målet å holde selskapet gående eller å lete etter olje?

– Målet var å skape mest mulig verdi i selskapet, sier Selmer.

– Skattekontoret påstår at min motivasjon var å holde selskapet gående for å beholde jobben og fortsatt få lønn. Det er ikke riktig. Min motivasjon var å skape mest mulig verdi i aksjene.

Økokrims Marianne Bender har ikke ønsket å kommentere Selmers utspill i DN.(Vilkår)

Fakta: Hva er seismikk?
Hva er det egentlig PGS og andre seismikkselskaper driver med? Denne videoen forklarer hva seismikk er. (Denne videoen kan brukes sammen med alle artikler om seismikk og seismikkselskaper som PGS m.fl. Videojournalist: Henrik D. Meyer)
02:43
Publisert: