Olje- og energiminister Terje Søviknes vil denne uken tilbringe adskillig tid på Holmenkollen Park Hotel, der det eksklusive oljetoppmøtet Oslo Energy Forum avholdes.

I år stiller både Shell-sjef Ben van Beurden, Total-sjef Patrick Pouyanné og Statoil-sjef Eldar Sætre opp, blant annet for å diskutere selskapenes samarbeid om den nye store planen om fangst og lagring av CO2 (CCS) dratt i gang av norske myndigheter.

– Det er viktig for meg å si i den sammenheng at jeg er ekstremt fornøyd med at Shell og Total gikk inn i samarbeid med Statoil, sier Søviknes.

Statoil har fått kontrakt av myndighetene på å studere et mulig mottak og lager for flytende CO2 levert med skip. Statoil har så igjen invitert med seg Shell og Total, som også har jobbet med teknologier for fangst og lagring av CO2 i flere år. Sammen vurderer de om det er mulig å bygge et slikt lager i en formasjon kalt Smeaheia ved Trollfeltet.

– Jeg tenker at det sier en del når tre internasjonale olje og gasselskaper engasjerer seg så tungt, sier Søviknes.

Planen er at departementet skal komme med et helhetlig fremlegg for Stortinget nå i vår om den såkalte CO2-verdikjeden. En bevilgning til forprosjektering kan komme i revidert nasjonalbudsjett. Parallelt studerer tre industrianlegg på Østlandet hvordan de kan fange CO2 som kan fraktes i båt vestover.

– Grunnen til at vi komme med et eget fremlegg om dette, er at dette vil binde opp det økonomiske handlingsrommet for staten, sier Søviknes.

Tidligere er det blitt anslått at verdikjeden kan koste rundt tolv milliarder kroner. Fra før har staten brukt rundt ti milliarder kroner på det såkalte månelandingsprosjektet ved Mongstad-raffineriet, som aldri ble det den rødgrønne regjeringen håpet i 2006.

– Det er derfor vi har vært så tydelige på at dette prosjektet er satt opp på industriens premisser, der en skal gå gjennom ulike faser, at det ikke er politisk styrt prosjekt, men har en gjennomføring på industriens premisser, sier Søviknes.

– Skal en klare å nå klimamålene fra Paris må en inn med CCS på et tidspunkt.(Vilkår)

Han ble rik på et av Norges fremste dotcom-selskaper: – Hundre prosent flaks
Bakkejord sikret seg «et tresifret millionbeløp» da han solgte seg ut. Aksjen nådde 60 kroner ved børsnoteringen i mars 2000, men da dotcom-boblen brast var den nede i 4 øre.
02:17
Publisert: