Petroleumstilsynet lar det gule lyset blinke for Eni Norges aktivitet på oljeplattformen Goliat. 

Etter at over 30 uhell og feil i første driftsår startet Petroleumstilsynet i desember 2016 tilsyn med sikkerheten på oljeplattformen.

Undersøkelsene skapte uro. 

- Vi er bekymret for Enis styring av virksomheten på Goliat-feltet og har nå gitt selskapet varsel om pålegg. Varselet om pålegg og vår bekymring bygger både på enkeltfunn og en samlet vurdering av situasjonen, sier direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet, ifølge TDN Finans.

Finner stadig nye svakheter

Tilsynet mener Eni har vist en svak evne til å gjennomføre oppsatte planer, og legger til at det stadig identifiseres nye funn og svakheter på FPSOen, i styringssystemet og i organisasjonen.

- Det er bekymringsfullt at det fortsatt er en stor arbeidsmengde knyttet til ferdigstilling, modifikasjoner og samtidig drift på Goliat. Pålegget vårt handler derfor om at Eni må revurdere sine planer og sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for den totale arbeidsmengden på Goliat, skriver Petroleumstilsynet i en melding

Må gå gjennom planene

Petroleumstilsynet har nå gitt Eni Norge varsel om pålegg om «å revurdere gjeldende planer, prioritering og bruk av ressurser for å sikre forsvarlig ferdigstillelse og drift på Goliat. 

Eni har fått frist for ferdigstillelse av revurderingen innen 17. januar 2017.

Kontrollen av Enis styring av risiko og forebygging av uønskede hendelser og ulykker på Goliat FPSO skal pågå gjennom hele 2017. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.