I 67 kommuner er skatteinntektene lavere i 1. halvår i år enn i fjor.

Prosentvis er nedgangen i skatteinntekter størst i Sola, hvor kommunen har 5,4 prosent lavere inntekter så langt i år sammenlignet med skatteinntektene på samme tidspunkt i fjor, ifølge Kommunal Rapport.

Sola er ikke den eneste kommunen som det går nedover med når det kommer til skatteinntekter. I Stavanger har inntektene falt med 80 millioner kroner i første halvår, før skatteutjevningen slår inn. Det er en nedgang på over tre prosent. Sandnes faller også, men med mindre, bare 1,3 prosent. Samlet faller skatteinntektene i 11 av 26 kommuner i Rogaland.

Den fjerde storkommunen som har fallende skatteinntekter hittil i år, er Sandefjord, hvor skatteinntektene har falt med 10 millioner kroner på ett år.

Over hele landet er det drøyt 15 prosent av kommunene som har fall i inntektene, før utjevning via inntektssystemet, som gjør at effekten ikke blir fullt så ille for kommunene som faller i inntekter.

Av de mellomstore og mindre kommunene er det Odda som har den svakeste utviklingen i skatteinntektene så langt i år. Inntektene har falt med 30 millioner kroner før inntektsutjevning, noe som tilsvarer 20 prosent nedgang. Frøya og Bømlo med har også store fall i skatteinntektene.

(©NTB)(Vilkår)