Hvert kvartal siden slutten av 2014 har Sparebank 1 SR-Bank tatt temperaturen blant norske bedrifter på Vestland, Rogaland, Agder, Oslo og Viken.

I sitt ferske konjunkturbarometer, som omfatter 600 bedrifter på tvers av bransjer og sektorer, går det frem at forventninger til økonomisk utvikling, omsetning, lønnsomhet og investeringer, har falt til historiske bunnpunkter.

Grunnen er koronavirusutbruddet og oljeprisfallet.

– Det har vært en brå nedgang, og vi står overfor et veiskille særlig når det gjelder olje og gass. Fremover vil mye avhenge av hvordan støttepakkene kommer til å virke, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Under halvparten forventer vekst

I undersøkelsen svarer bedriftene på spørsmål om hvordan de ser for seg de neste 12 månedene. Svarene er delt opp i kategoriene økonomisk utvikling, ansatte, omsetning, lønnsomhet, investeringer og ordrereserve. En hovedindeks er gjennomsnittet av de seks delindikatorene.

Av den ferske undersøkelsen går det frem at 44 prosent av de 600 bedriftene som er med i barometeret forventer oppgang de neste tolv månedene. Altså forventer nå under halvparten av bedriftene i barometeret oppgang i året foran oss. Det er en markert nedgang fra fjerde kvartal i fjor, da hovedindeksen var på 58 prosent.

Dette er det laveste hovedindeksen har vært på siden konjunkturbarometeret ble opprettet i slutten av 2014.

Sparebank 1 SR Banks konjunkturbarometer viser et markant fall i alle indekser.
Sparebank 1 SR Banks konjunkturbarometer viser et markant fall i alle indekser. (Foto: Skjermdump: Sparebank 1 SR Banks konjunkturbarometer.)

Ny oljekrise?

Det er imidlertid innen olje at fallet er størst og forventningene er lavest. Blant de bedriftene med mer enn én tredjedel av omsetningen mot olje, forventer 37 prosent av bedriftene oppgang. Av delindeksene er det ordrereserven det er lavest forventning til. Her forventer kun 24 prosent oppgang.

Samtidig har kun 29 prosent av bedriftene tro på oppgang når det gjelder lønnsomhet de neste tolv månedene. I samtlige kategorier er forventningene rekordlave.

– Lønnsomheten faller kraftig, det samme med investeringene, og tilsvarende ordrereservene. Alle disse tre indeksene viser at vi må jobbe for å komme tilbake til en ny normal, konstaterer Tore Medhus, direktør for bedriftsmarkedet i Sparebank 1 SR-Bank.

Han mener tallene tilsier at det verste ligger foran oss, i hvert fall når det gjelder oljebransjen.

– Når vi snakker om olje i Norge tenker mange bare på de store aktørene, de store utvinnerne. Men det er viktig å huske på at også andre deler av verdikjeden, leverandørbransjen og serviceindustrien sysselsetter mange mennesker over hele Norge, langs hele kysten.

– Å bare skulle diskutere utbytte eller ikke utbytte i de store selskapene blir altfor smalt, mener Medhus.

Særlig bedrifter med omsetningen mot olje forventer tøffere tider fremover.
Særlig bedrifter med omsetningen mot olje forventer tøffere tider fremover. (Foto: Skjermdump: Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer.)

Tiltak ble skutt ned

Som kjent har regjeringen allerede lagt frem forslag til midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen for å bidra til ny aktivitet på norsk sokkel

Sent i april ble det klart at regjeringen vil la oljeselskapene utgiftsføre sine investeringer med én gang, i stedet for å avskrive dem over seks år. Den såkalte friinntekten endres fra 5,2 prosent årlig de fire første årene til ti prosent det første året. Dette er et skattefradrag, og virkningen vil være at beløpet selskapene vil måtte skatte av blir mindre.

Forslagene ble skutt ned av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass på grunn av varigheten på endringene og at den totale beskatningen faktisk øker. Senere uttalte Equinor-sjef Eldar Sætre at «forslaget vil etter vår vurdering dessverre ikke gi ny aktivitet», mens Lundin-sjef Kristin Færøvik sa at «det vil gi motsatt effekt av det man ønsker».

Forventningen blant bedriftene etter oljeeksponering har stupt i den ferske undersøkelsen.
Forventningen blant bedriftene etter oljeeksponering har stupt i den ferske undersøkelsen. (Foto: Skjermdump: Sparebank 1 SR-Banks konjunkturbarometer.)

Blant bedriftene med mer enn én tredjedel av omsetningen innen olje forventer altså kun 24 prosent en oppgang i ordrereserven. Det forventede fallet er større enn ved siste oljekrise i 2014/2015.

Til sammenligning forventet rett over 60 prosent av disse selskapene en oppgang i forrige kvartal.

– Mange går fra vekst til rett og slett nedgang. I forrige oljenedtur var det stor vekst i andre områder, og eksporten ga muligheter på grunn av en sterk kronekurs. Da var det også andre faktorer som dempet fallet. Det kan bli annerledes denne gangen, og kan øke nødvendigheten for tiltak til energibransjen, sier sjeføkonom Knudsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.