Oljeseismikk verd 400 millioner kroner. Så en utbetaling på 291 millioner fra Skatteetaten, rett inn på konto. Hva skulle det lille oljeselskapet Skeie Energy, nå E&P Holding (EPH), da det kjøpte store mengder seismikk i 2009: Lete etter olje eller dekke løpende regninger med støttepenger fra Skatteetaten?

Økokrim mener avtalen bare kom i stand for å få leterefusjon fra staten, og mener utbetalingen gjør både oljeselskapet, seismikkselskapet og de ledende personene skyldige i grovt skattesvik.

Mandag begynte straffesaken som skal vare i 12 uker. På tiltalebenken den tidligere topplederen Christian Selmer i oljeselskapet E&P, den tidligere finansdirektøren i seismikkleverandøren TGS Arne Helland, og hans tidligere arbeidsgiver TGS. Alle nekter straffskyld.

«Ikke et sololøp»

Kampen mot Økokrim kjemper de hver for seg – og dels mot hverandre. Rekken med forsvarere på tiltalebenken kommer neppe til å fortelle samme historie om hva som skjedde og ble sagt rundt forhandlingsbordet våren 2009.

– I denne saken kan det nok hende at avtalen blir fremstilt som et sololøp fra Selmer. Det er ikke riktig, sa Christian Selmers forsvarer Morten Bjotveit Tidemann, og viste til et kobbel av advokater og rådgivere på alle sider av kjøpsavtalen mellom oljeselskapet og seismikkleverandøren.

– Ingen av dem reagerte på avtalen, påpekte Tidemann.

Den fjerde tiltalte i saken er det ingen som ønsker å assosieres med. Oljeselskapet E&P, som i likhet med TGS ble tildelt et forelegg fra Økokrim på 85 millioner kroner, har nemlig vedtatt sitt forelegg.

Christian Hjort, som forsvarte TGS, understreket at seismikkleverandøren ikke kunne ha noen plikt til å vurdere hvor nyttig seismikken ville være for E&P.

– Man kan ikke drive sensur overfor en kunde som på kort eller lang sikt ikke er i stand til å bruke seismikken.

Mens advokat Bjørn Stordrange understreket på sin side hvordan hans klient Arne Helland, tidligere finansdirektør i TGS, ikke har hatt noe med ligningsdokumentene til E&P å gjøre.

– Så langt har medvirkningsansvaret aldri blitt trukket tidligere, sa Stordrange i retten.

Første av sitt slag

Saken er den første straffesaken om den særnorske leterefusjonsordningen noensinne. Ordningen sikrer at oljeselskaper som går med underskudd får utbetalt 78 prosent av kostnader de bruker til leting etter olje.

Spørsmålet i denne saken var om kjøpet av seismikk ga kostnader for oljeselskapet E&P som kvalifiserte som slike letekostnader. Påtalemyndigheten og skattemyndighetene mener i dag at kjøpesummen som selskapet påberopte som leteutgifter, var fiktiv og et resultat av et avtalt spill mellom oljeselskapet og seismikkselskapet TGS.

Seismikken ble delvis betalt kontant av Skeie Energy, delvis ytet som selgerkreditt fra TGS. Selgerkreditten ble sikret ved en konvertibel låneavtale, som ga TGS en rett til å konvertere gjelden til aksjer ved forfall.

– De ville kjøpe penger, ikke seismikk, sa førstestatsadvokat Marianne Bender om avtalen oljeselskapet inngikk med TGS, som utløste 291 millioner kroner i utbetalinger gjennom leterefusjonsordningen.

– Saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.(Vilkår)

Slik fungerer Amazons kasseløse butikker
Amazon lanserer butikkonseptet Amazon Go hvor du ikke må stopp opp ved utgangen for å betale for varene du skal ha. Slik fungerer det.
01:05 Min
Publisert: