Nyttår var sluttdato for Statoils store, treårige effektiviseringsprogram Step. Selskapet har nådd sitt store mål om å kvitte seg med hver femte ansatt og komme ned i en bemanning på rundt 21.000 personer. 

Likevel lar ikke ledelsen barberkniven ligge. Nordsjøen står for tur.

– I sokkelorganisasjonen har vi identifisert et effektiviseringspotensial på omkring 600 årsverk. Det er ikke snakk en nedbemanning eller kutt av 600 personer, men vi vil drive et effektiviseringsprogram de neste tre årene slik at vi får en sokkelbemanning som er riktig og tilpasset aktivitetsnivået. Arbeidet med å konkretisere rammene for bemanning pågår inn i 2017. Så får vi se hva det innebærer, sier Statoil-talsmann Ola Anders Skauby. 

Ikke beroliget

Hovedtillitsvalgt Per Helge Ødegård i Statoil-fagforeningen Lederne-Teknikerne er ikke beroliget av forsikringene om at det ikke er snakk om en nedbemanning på 600 personer.

– Det blir mindre bemanning på enkeltinstallasjoner enn det har vært, sier Ødegård. 

Statoil-ledelsen vil trolig likevel ha sine ord i behold, for selskapet må oppbemanne nye installasjoner fremover, særlig på Sverdrup-feltet. Ledelsens plan er trolig å frigjøre folk fra de gamle plattformene til å drive de nye installasjonene. 

Klubben hans har stilt seg på utsiden av den arbeidsgruppen som jobber med å finne de 600 stillingene. Det samme har også Safe i Statoil gjort. Ødegård mener det vil gå ut over drift og oppetid på installasjonene med færre folk til sjøs. 

Store gevinster

Nedbemanningen Statoil har gjennomført i oljenedturen de siste tre årene, skal ha spart bedriften for store penger. Statoil har tidligere oppgitt en årlig gevinst av effektiviseringsgrepene på 2,5 milliarder dollar sammenlignet med 2013-nivå.

Selskapet vil imidlertid ikke opplyse om hvor store engangskostnader man har tatt for å betale folk ut med sluttpakker og tidligpensjonspakker. Ved årsskiftet 2015–2016 var tre milliarder kroner brukt på å tidligpensjonere ansatte ned til 58 årsalder, ifølge årsregnskaper DN tidligere har omtalt. 

Skauby vil ikke gi oppdaterte kostnadsanslag eller si hvor mange tidligpensjonister Statoil har sendt på dør med pakker.

– Bemanningsreduksjonen er oppnådd med frivillige virkemidler, men vi oppgir ikke fordelingen på hvor mange som har tatt tidligpensjonspakke, sluttvederlag og naturlig avgang, sier Skauby. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.