Torsdag gikk ankefristen ut i rettstvisten knyttet til en ny type havbunnsinnretninger, og Equinor valgte omsider å anke dommen fra Oslo tingrett.

– Vi har besluttet etter å ha gått grundig gjennom dommen fra Oslo tingrett, å anke saken, sier Equinor-talsmann Eskil Eriksen.

Dommen i vår var usedvanlig skarp i språkbruken. «Statoils fremferd overfor Neodrill må karakteriseres som både tarvelig og lumpen», het det fra Oslo tingrett. Equinor eier drøyt 30 prosent av aksjene i teknologiselskapet, men valgte å bruke en brønnteknologi som Neodrill mente selskapet hadde enerett på.

Ikke tarvelig

Eriksen sier selskapet ikke kjenner seg igjen i tingrettens beskrivelser av selskapets opptreden.

– Vi har 9000 leverandører. Vi gjør vårt ytterste for å få til et godt samarbeid med alle våre leverandører. Vi lykkes i de fleste tilfeller med det. Det som er kjernen i saken er hvorvidt ett selskap skal ha monopol på tre teknologier som flere i industrien har utviklet og flere har tatt i bruk. Vi mener den aktuelle teknologien bør være tilgjengelig for alle, sier han.

– Vi er uenig i tingrettens vurderinger og uttalelser om brudd på markedsføringsloven. Dommen kan gi inntrykk av at det gjelder andre spilleregler for selskaper Equinor har investert i, enn for andre leverandører, sier han videre.

– Det er et viktig prinsipp at alle leverandører må konkurrere på lik linje om oppdrag. Vi har støttet anslagsvis 300 oppstartsselskaper siden 90-tallet, og prinsippet om at disse må konkurrere på lik linje med andre leverandører er viktig for oss, sier han.

Trygg på seier

Neodrill-sjef Jostein Aleksandersen fikk torsdag formiddag beskjed fra sine advokater om at Equinor har anket saken.

– Vi er veldig trygge på at dommen fra Oslo tingrett blir opprettholdt i neste instans, sier Aleksandersen.

– Det var en meget klar, grundig og enstemmig dom fra et meget kompetent dommerpanel, sier han.

Aleksandersen vil ikke kommentere Eriksens påstander knyttet til at teknologien skal ha vært allment kjent, og viser i stedet til dommen.

– Det virker på meg som om de ikke har tatt dommen innover seg, sier han.

I sommer gikk han til det uvanlige skritt å sende et brev til Equinors styreleder med kopi til olje- og energiministeren med en appell om at oljeselskapet burde legge saken død. Brevet skal etter det DN forstår ha forsuret forhandlingsklimaet. Det vil ikke Aleksandersen spekulere på. Han mener for øvrig Neodrill ikke er krisepreget eller lammet på grunn av saken, men har fremgang i flere land i et stigende oljemarked.

Har inngått lisensavtale

Før Equinor anket saken, bestemte oljeselskapet seg i sommer for å inngå en avtale med Neodrill. Det gjelder Bauge-feltet, en satellitt til Njord, som er designet for bruk av den omstridte teknologien.

– Her har vi inngått en lisensavtale med Neodrill for bruk av teknologien. Dette for å unngå at uenigheten skal få konsekvenser for et prosjekt som er allerede under gjennomføring. Det er ikke en innrømmelse fra Equinors side i forhold til vårt hovedsyn som er at teknologien bør være tilgjengelig for alle i bransjen, sier Eriksen.

Eriksen vil ikke kommentere hvor mye Equinor betaler i lisensavgift. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.