I juli bekreftet franske Total i en pressemelding at Martin Linge-feltet ikke kommer i drift før en gang ut i 2019, nær tre år etter opprinnelig planlagt oppstart.

– Utsettelsen får økonomiske virkninger også, men det er noe av det vi må jobbe videre med å avklare og rapportere om senere. Budsjettet i november var på 38,6 milliarder kroner. Det er 10,4 milliarder opp fra estimatet i plan for utbygging og drift, sa Total-talsmann Leif-Harald Halvorsen til DN i sommer.

Sprekker stort

I forslaget til statsbudsjett lagt frem torsdag morgen, kommer det frem hvordan kostnader og tidsplan utvikler seg i både Martin Linge-prosjektet og andre norske pågående olje- og gassutbygginger.

Martin Linge-prosjektet ligger an til å sprekke med hele 12,1 milliarder fra opprinnelig budsjett og har nå et totalbudsjett på 41,3 milliarder, en oppgang på 42 prosent.

Ifølge budsjettdokumentet fra Olje- og energidepartementet er det byggingen av plattformdekket som driver opp kostnadene i prosjektet. Dette dekket bygges ved Samsung-verftet i Sør-Korea. Den direkte årsaken til den siste utsettelsen i vår, var en tragisk dødsulykke på der seks verftsarbeidere mistet livet. Arbeidet ble følgelig ble stanset i en lang periode.

"Lengre tid for ferdigstilling av modulane i Korea og reforhandling av kontraktar har medverka til høgare kostnader. Vidare er det høgare kostnader knytte til auka tal prosjektpersonell involvert i ferdigstilling og oppstart", heter det fra departementet.

Mange andre utbygginger har derimot opplevd at de totale kostnadsanslagene har krympet i oljenedturen, ettersom kostnadspresset i industrien har falt og kapasiteten blant leverandørene økt. Både Johan Sverdrup, Polarled, Maria og Oseberg Vestflanke har kuttet kostnadene med oppimot 20 prosent fra opprinnelig budsjett.

Jobber intenst

Hos Total i Stavanger jobber Martin Linge-prosjektet med å få utbyggingen på skinner igjen. Parallelt er selskapet i ferd med å kutte bemanningen i Norge med rundt 25 prosent, men dette skal ikke berøre prosjektet, har selskapet insistert på.

– Vi jobber veldig for at Martin Linge skal bli et bra prosjekt til slutt. Det vil få en fremtidsrettet og effektiv driftsform, og vi klør etter å bli ferdige med utbyggingen og sette i gang, sa Total-talsmann Halvorsen til DN i juli.

Selskapet viser til ulike grunner til fordyrelsene.

– Tidlig i løpet fikk vi problemer med detaljprosjekteringen, så har det fått følgekonsekvenser. Oppstart og ferdigstilling ble skjøvet ut i ut i tid, sa Halvorsen.(Vilkår)

Se politikerne prøve seg som finansminister
Prøv DNs finansministerspill du også i lenken under
01:08
Publisert: