Oljeprisforutsetningen kommer frem i forslaget til statsbudsjett for 2020, som ble offentliggjort mandag morgen. I budsjettet forutsetter staten driftsinntekter fra sine egne oljefelter på 142 milliarder kroner neste år, 21 milliarder mindre enn i år, og skriver at «anslaget baserer seg på en oljepris på 476 kroner per fat for 2020 sammenlignet med 583 kroner per fat i saldert budsjett 2019».

Staten forutsetter dermed at snittprisen på nordsjøolje vil falle 18 prosent fra 2019 til 2020, og kronebeløpet tilsvarer 52 dollar med dagens dollarkurs. Et annet sted i budsjettet er det likevel opplyst at forutsetningen er 55 dollar fatet. Det er betydelig lavere enn både fremtidsprisene på olje og de fleste oljeanalytikeres anslag.

Nedside

Oljemarkedsanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto slår fast at staten legger en forsiktig oljeprisforutsetning til grunn. Oljeprisen ligger i øyeblikket på 59 dollar fatet.

– Vårt basisscenario er 68 dollar fatet neste år, men vi ser at det kommer motvind på etterspørselssiden som kan sende basisscenarioet lavere, sier Wiggen.

Hun nevner spesielt usikkerhet rundt handelskonflikten mellom USA og Kina.

Også oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets synes staten legger veldig forsiktige forutsetninger til grunn, og peker på at prisene i fremtidsmarkedet ligger på rundt 56 dollar, og at de fleste analytikere ligger betydelig høyere enn det. Blant annet er det ventet at nye krav til skipsdrivstoff, de såkalte IMO 2020-kravene, vil sikre høy etterspørsel etter høykvalitetsolje med lavt svovelinnhold, som nordsjøolje.

– Vi har 65 dollar fatet neste år, sier Sveen-Nilsen.

– Men vi har i de siste analysene understreket at vi ser nedside i konsensusanslagene for oljeetterspørselen i 2020, sier han.

Lang redegjørelse

I budsjettforslaget fra Olje- og energidepartementet redegjøres det i detalj for oljemarkedsutsiktene for neste år. Departementet viser til de store svingningene i senere tid, med oljepriser nedi 30 dollar fatet i januar 2016. Siden det har flere faktorer bidratt til å sende prisen opp igjen. Departementet tar for seg det naturlige produksjonsfallet i eldre felter og Opec-landenes samarbeid for å holde oljeprisen oppe. Uro rundt Venezuela, Iran og Midtøsten har også holdt olje unna markedet. I første halvår 2019 var snittprisen på nordsjøolje 66 dollar fatet. IMO-kravene kommer på toppen. Likevel bekymrer departementet seg for utsiktene.

– Fremover er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina og den globale økonomiske veksten. Da det er en nær sammenheng mellom økonomisk vekst og etterspørselen etter olje, medfører dette også økt usikkerhet rundt oljeetterspørselsveksten, skriver departementet.

Oljetilbudet kommer trolig til å øke mange steder, venter departementet også.

– Det forventes at vekst i amerikansk skiferoljeproduksjon vil fortsette også fremover, samtidig som produksjonen fra nye konvensjonelle oljeprosjekter starter opp i Brasil og Canada, skriver departementet, som samtidig legger til grunn at oljeprisene vil være høye nok til over tid å «understøtte en lønnsom utvikling av ressursbasen på norsk sokkel».

Ingen bedring i gass

Når det gjelder de svake gassprisene i Europa, ser staten ingen tegn til lysning, og noterer seg at spotprisene i første halvår lå på rundt 1,7 kroner per standardkubikkmeter, 32 prosent under snittprisen i 2018. Økt tilbud av flytende, nedkjølt naturgass (lng) levert med skip fra Qatar, Russland og USA er hovedforklaringen, samtidig som gasseksporten i rør fra Norge og Russland har vært høy.

– Det forventes et forholdsvis moderat prisnivå også for 2020. LNG-tilbudet globalt vil fortsette å øke som følge av at anlegg under utbygging ferdigstilles og kommer i drift. Deler av dette ekstra tilbudet forventes å bli solgt i det europeiske markedet, skriver departementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.