Ifølge oljeavisen Upstream ble Søviknes (Frp) tidligere i høst spurt av SVs Heikki Eidsvoll Holmås om når Goliat-feltet vil gå i pluss.

10. oktober svarte ministeren at utgiftene til feltet vil være tilbakebetalt i løpet av 2019/2020. I ettertid har departementet innrømmet at tallet var feil.

– Jeg baserte svaret mitt på tallene departementet innhentet fra operatøren. Dette er vanlig prosedyre, fordi det er operatøren som sitter på detaljene og den mest oppdaterte informasjonen om prosjektet, sier Søviknes i en kommentar til NTB.

Han opplyser at selskapet siden ga beskjed om at de hadde gitt feil årstall til departementet.

– Riktig årstall er 2022 – altså to år senere. Så snart vi ble gjort oppmerksomme på feilen fra selskapet, sendte vi et nytt brev til Stortinget med det nye årstallet, sier ministeren.(Vilkår)