Han ristet never med Kværner-sjef Jan Arve Haugan og smilte bredt. Tirsdag stilte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) prompte opp da Kværner og Statoil markerte at den norske verftsgruppen får kontrakten med å bygge plattformmoduler for 3,8 milliarder kroner til Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Likevel irriterer Søviknes seg en hel del for tiden. Han mener at motstanderne av ny oljeaktivitet, både i Barentshavet og andre steder, stadig oftere tyr til jusen når de ikke får viljen sin ved valgurnene. I flere taler i det siste har han advart mot «juridifisering» av oljepolitikken.

Gigantisk avsporing

Han sikter til en rekke pågående juridiske prosesser som har til mål å sette til side politiske vedtak fra storting og regjering.

– Forsøk fra miljøorganisasjonene på «å bypasse» det politiske og gå rett på jusen, det mener jeg er en gigantisk avsporing, sier Søviknes.

– Jeg mener at både Frederic Hauge og andre får jobbe langs det politiske sporet hvis man har en politisk agenda. Noe annet blir misbruk av rettsapparatet og konkurransemyndighetene, sier han.

Jeg mener at både Frederic Hauge og andre får jobbe langs det politiske sporet hvis man har en politisk agenda. Noe annet blir misbruk av rettsapparatet og konkurransemyndighetene
Olje- og energiminister Terje Søviknes

Det er særlig tre saker statsråden sikter til.

 • For det første har Bellona-leder Frederic Hauge fått europeiske konkurransemyndigheter til å vurdere hvorvidt den norske kontantrefusjonsordningen for oljeleting er ulovlig statsstøtte.
  Bellona-leder Frederic Hauge fått europeiske konkurransemyndigheter til å vurdere hvorvidt den norske kontantrefusjonsordningen for oljeleting er ulovlig statsstøtte.
  Bellona-leder Frederic Hauge fått europeiske konkurransemyndigheter til å vurdere hvorvidt den norske kontantrefusjonsordningen for oljeleting er ulovlig statsstøtte. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)
 • For det andre har flere miljøorganisasjoner reist sak mot lovligheten av den 23. leterunden på norsk sokkel, og anket tingrettens dom videre til høyesterett.
  Flere miljøorganisasjoner reist sak mot lovligheten av den 23. leterunden på norsk sokkel, og anket tingrettens dom videre til høyesterett. Køene utenfor Oslo tingrett var lange før den historiske rettsaken om Greenpeace.
  Flere miljøorganisasjoner reist sak mot lovligheten av den 23. leterunden på norsk sokkel, og anket tingrettens dom videre til høyesterett. Køene utenfor Oslo tingrett var lange før den historiske rettsaken om Greenpeace. (Foto: Heiko Junge/NTB scanpix)
 • For det tredje prøvde miljøorganisasjoner å stoppe vindkraftutbyggingen ved Fosen under henvisning til at en relatert høyspentutbygging var ulovlig statsstøtte, noe europeiske konkurransemyndigheter nylig avviste.
  Miljøorganisasjoner prøvde å stoppe vindkraftutbyggingen ved Fosen, som her er illustrert på Geitfjellet.
  Miljøorganisasjoner prøvde å stoppe vindkraftutbyggingen ved Fosen, som her er illustrert på Geitfjellet. (Foto: Statkraft)

I tillegg er oljepolitikken blitt utsatt for et massivt juridisk hardkjør fra medeierne i det norske gassrørsystemet Gassled, som har ment at staten urettmessig senket tariffsatsen som regulerer hvor mye eierne kan ta seg betalt for gasstransporten i rørene. Søviknes mener likevel denne saken er i en annen kategori, fordi det mer er snakk om en kontraktskrangel der motparten utvilsomt har juridisk rett til å bestride forvaltningsvedtak.

Ingen standing

Den mest urimelige saken i statsrådens øyne er forsøket på å stoppe 23. konsesjonsrunde ved henvisning til den nye miljøparagraf 112 i Grunnloven. Han mener paragrafen kun har i seg «en generell rettighet for norske borgere og etterslekten», og ikke gir enkeltaktører juridisk grunnlag for å saksøke myndighetene i det «som så åpenbart er et politisk spørsmål».

Når det gjelder Bellonas forsøk på å stoppe leterefusjonsordningen, som DN har omtalt flere ganger de siste dagene, mener han det er et litt mer hederlig forsøk.

– Men igjen blir det noe søkt når det er miljøorganisasjoner som reiser sak knyttet til forskjellsbehandling. De har ikke en økonomisk agenda i dette, de har en agenda om å stoppe oljeaktiviteten, sier Søviknes.

Han mener konkurransereglene er ment å ivareta konkurranse – og at leterefusjonsordningen nettopp har bidratt til det ved å få frem flere aktive selskaper, mer leting, flere funn og økt aktivitet på norsk sokkel.

– Leterefusjonsordningen bidrar til økt konkurranse og har tjent Norge ekstremt godt fra midten av 2000-tallet, sier han.

Får motbør

Bellona-leder Frederic Hauge mener han bare benytter seg av sine demokratiske rettigheter.

– EØS er vedtatt med stort flertall i Stortinget. Vi lever i en rettsstat vi har lov til å bruke de virkemidlene vi har, sier Hauge.

Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge og en av kreftene bak søksmålet knyttet til 23. konsesjonsrunde, mener tingretten har slått fast at grunnlovens miljøparagraf gir miljøvernere og andre borgere rettigheter som kan prøves for domstolene. Han mener det er ironisk at en Frp-minister bestrider det, når Frp er et parti som ellers går inn for å rettighetsfeste både det ene og andre.

– Frp ønsker å etablere rettigheter innen eldreomsorgen for eksempel, slik at borgerne kan gå til sak hvis politikerne svikter, sier Gulowsen. (Vilkår)

Han ble rik på et av Norges fremste dotcom-selskaper: – Hundre prosent flaks
Bakkejord sikret seg «et tresifret millionbeløp» da han solgte seg ut. Aksjen nådde 60 kroner ved børsnoteringen i mars 2000, men da dotcom-boblen brast var den nede i 4 øre.
02:17
Publisert: