Olje- og energidepartementet opplyser i en pressemelding at 11 selskaper har søkt om nye letearealer i den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Departementet tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018.

– 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst utforskede leteområder i nord. Slike runder er viktig for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen, og dermed sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

Store arealer i Barentshavet

Det ble til sammen utlyst 102 blokker eller deler av blokker i 24. konsesjonsrunde: 93 blokker i Barentshavet og ni i Norskehavet. Det er mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet.

– Forutsigbar tilgang til leteareal er et viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekket. Det er positivt å se at de store og mellomstore selskapene som har søkt posisjonerer seg for å utforske de umodne områdene på norsk sokkel, sier Søviknes.

Umodne områder

I de nummererte konsesjonsrundene tilbys areal i de umodne områdene på norsk sokkel, særlig i dypvannsområder i Norskehavet og deler av Barentshavet. Kunnskapen om geologien i disse områdene er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er større enn i mer modne områder på sokkelen. Øvrige områder er omfattet av TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Det har innkommet søknader fra store internasjonale selskaper og mellomstore selskaper. De innkomne søknadene skal nå behandles i departementet.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide: En lydplanke gir tv-en din skarpe skudd
Jo flatere tv-en blir, jo dårligere blir lyden også. Gråbein gir deg den enkleste løsningen på dette.
00:48
Publisert: