Statsråd Terje Søviknes har måttet tåle kritiske spørsmål i forbindelse med at prognosene for fremtidige inntekter fra havområdet ble kraftig feilberegnet.

Men systemet er slik at oljeselskaper har egeninteresse av å utnytte alle samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter, mens samfunnsøkonomisk ulønnsomme ressurser forblir i bakken, fremholder Søviknes.

– Som følge av denne utformingen av systemet, ser jeg liten risiko for private overinvesteringer i det aktuelle havområdet, skriver han i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité.

Miljøpartiet De Grønne er ikke fornøyd med svaret. Partiet mener Søviknes ikke svarer på spørsmål om flere konkrete mangler og feil i grunnlaget for å åpne Barentshavet Sørøst.

Fellesskapet

Konkret stilte energi- og miljøkomiteen spørsmål om i hvilken grad statsråden mener beslutningsgrunnlaget kan påføre Norge «økt risiko for private overinvesteringer i det aktuelle havområdet.»

I tillegg ville komiteen ha svar på om dette eventuelt kan føre til at fellesskapet i realiteten kan tape på aktiviteten som igangsettes.

Søviknes mener imidlertid at beslutningen om å åpne Barentshavet Sørøst «har betydelig økonomisk oppside for Norge, mens nedsiden er meget begrenset».

– Lønnsomhetstesten for petroleumsaktivitet i et område skjer ikke ved åpningsbeslutningen. Den kommer når aktivitet skal konkretiseres og gjennomføres av oljeselskapene, skriver han.

– Hvilke verdier som vil tilfalle fellesskapet fra Barentshavet Sørøst, avhenger, som beskrevet over, i stor grad av hvilke ressurser som rettighetshavergrupper i området faktisk vil påvise og utvinne, fremholder Søviknes.

Vurderer mistillit

Svaret fra Søviknes holder ikke mål, mener MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

– Det er å vise forakt for Stortinget og energi- og miljøkomiteen når han unnviker å svare på spørsmålene Stortinget ber om svar på. I spørsmålet nevnes seks feil i beslutningsgrunnlaget, som rett og slett overses, mener han.

Stoknes ber Stortinget ta saken i egne hender, og varsler at MDG vil vurdere mistillit mot statsråden.

I fjor ble det avdekket at Oljedirektoratet i konsekvensutredningen feilberegnet prognosene for fremtidige inntekter fra Barentshavet Sørøst med over 100 milliarder kroner.

Beslutningen om å gi tillatelse til oljeleting i området ble tatt av Stortinget i 2013, da de rødgrønne hadde flertall.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Hørt om Txakolina?
De er hverken lette å huske eller lette å uttale, vinnavn, druenavn og vinområder i Baskerland. Men desto mindre grunn til å forbigå dem i stillhet.
01:12
Publisert: