Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer at det vil være 150 millioner elbiler globalt i 2040, og at ti prosent av nye personkjøretøyer som selges da er elektriske. Dette vil resultere i en reduksjon av oljeetterspørselen på 1,3 millioner fat pr dag, tror byrået.

Det fremgår av 2016-utgaven av IEAs «World Energy Outlook»-rapport, publisert onsdag.

IEA venter også at batterikostnadene vil mer enn halveres fra dagens nivå, men at tiden det tar å spare inn den høyere prisen på elbiler i forhold til bensin- og dieselbiler likevel vil gjøre at stor utbredelse av elbiler vil ta lengre tid.

IEA ser en global oljeetterspørsel på 103,5 millioner fat pr dag i 2040, opp fra 92,5 millioner fat pr dag i 2015.(Vilkår)