Nordea Markets oppjusterer sine oljeprisprognoser, opplyser oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i en oppdatering fra meglerhuset onsdag morgen.

Nå venter Saltvedt en oljepris på 55 dollar per fat i år, 63 dollar per fat neste år og 66 dollar fatet i 2019. Årsaken til oppjusteringen er at balansen mellom tilbud og etterspørsel har strammet seg til og at geopolitisk risiko har økt.

– En rolig periode kan nå være over, skriver Saltvedt.

Oljeprisen har steget kraftig de siste dagene, blant annet som følge av politisk uro i Saudi-Arabia etter at kronprins Mohammed bin Salman i helgen arresterte flere høytstående skikkelser innen næringsliv og politikk i tråd med en korrupsjonsjakt.

– Oljeprisen er skjør

I rapporten viser Saltvedt til flere faktorer som støtter opp om en høyere oljepris. Blant annet at Opecs grad av opprettholdelse av produksjonskuttet kartellet ble enige om i fjor har vært historisk høy, og at etterspørsel etter olje har vokst i et godt tempo som følge av lave oljepriser og lagerbygging i Kina.

– Politisk uro i viktige oljeproduserende land i Midtøsten har økt i 2017, noe som øker risikoen for ikke-planlagte tilbudsforstyrrelser og høyere risikopremie, skriver Saltvedt.

Et fat med nordsjøoljen Brent (1. posisjon) handles nå til 63,50 dollar, det høyeste nivået på mer enn to år.

– Den nåværende oljeprisen er skjør, understreker Saltvedt.

Hun viser til at en stor del av oljeprisoppgangen de siste månedene skyldes spekulative penger og at disse potensielt kan forsvinne.

Kan føre til «massiv» økning

Samtidig trekker hun frem hvilken betydning den økende politiske risikoen i Midtøsten kan ha for oljemarkedet.

Saltvedt peker på den nylige utviklingen i Saudi-Arabia, de uferdige konfliktene i Nord-Irak og den økende fiendtligheten mot Iran som faktorer som kan begrense tilbudet og føre til en «massiv» økning i oljeprisen.

– Det finnes ikke grenser for hvor høyt oljeprisen kan gå hvis det bryter ut til krig i Midtøsten-området eller stabiliteten i det saudiarabiske regimet svekkes, skriver hun.

– Ingenting er sikkert, men det er god grunn til å tro at den relativt lange perioden med ro i oljemarkedet kan komme til en slutt, understreker Saltvedt.

Nordea Markets' oppdaterte oljeprisprognoser:

EIA oppjusterer både pris og produksjon

Tirsdag kveld kom det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) med oppdaterte prognoser på oljeproduksjon og oljepriser.

Også EIA oppjusterer sine prognoser på oljeprisen, men venter en lavere pris neste år enn det Saltvedt gjør. EIA ser for seg at prisen på nordsjøoljen Brent vil ligge på 55,61 dollar per fat i snitt i 2018, opp 1,54 dollar per fat fra forrige prognose.

Samtidig venter EIA at prisen på den amerikanske referanseoljen WTI i gjennomsnitt vil ligge fem dollar per fat lavere enn Brent-prisen i 2018.

EIA venter at råoljeproduksjonen i USA vil være på 9,23 millioner fat per dag i 2017 og 9,95 millioner fat per dag i 2018. Det er en oppjustering fra henholdsvis 9,24 og 9,92 fat per dag. Dermed ventes den årlige gjennomsnittsproduksjonen å nå sitt høyeste siden 1970, da produksjonen i snitt var på 9,6 millioner fat per dag. (Vilkår)

Aksjetips til sjefene i Norwegian
Børskommentator i DN Thor Christian Jensen gir et aksjetips til konsernsjef og styreleder i Norwegian.
00:42
Publisert: