I oktober ble tidligere oljeselskapssjef Christian Selmer dømt til fem års fengsel i Oslo tingrett for grov skatteunndragelse. Onsdag fikk han nok en smell da Gulating lagmannsrett felte sin dom i tre tvistesaker mellom Selmer og hans tidligere arbeidsgiver Bjarne Skeie. I den sentrale saken, den såkalte TGS-saken, ble Selmer dømt til å betale 20 millioner kroner i erstatning til Skeie og kompani, pluss 10,8 millioner for samlede saksomkostninger i to rettsinstanser.

De to andre tvistesakene ble riktignok avgjort til Selmers fordel. Han får blant annet beholde sluttvederlaget tingretten tidligere har fastsatt til 7,8 millioner kroner, og får i tillegg tilkjent drøyt tre millioner kroner i saksomkostninger.

– TGS-biten ryker for andre gang fordi domstolen etter vår oppfatning vurderer skattejussen feil, sier Selmers advokat Morten B. Tidemann.

Christian Selmer fotografert på tur rundt lille Stokkavann i Stavanger.
Christian Selmer fotografert på tur rundt lille Stokkavann i Stavanger. (Foto: Tommy Ellingsen)

Skattemyndighetene mener at Christian Selmer deltok i en konspirasjon sammen med seismikkselskapet TGS-Nopec med sikte på å tappe statens leterefusjonsordning for 291 millioner kroner, en tolkning et par domstoler nå har sluttet opp om.

Anker til Høyesterett

Tidemann er ikke snauere enn at han allerede har begynt å forfatte anken til Høyesterett.

– Domstolen overprøver forretningsskjønnet til selskapet, og sier at leteselskapet ikke har bruk for seismikken som ble kjøpt. Det er meget spesielt. Det bør være et varsko til andre som benytter seg av leterefusjonsordningen, sier Tidemann.

Han mener dommen er i strid med norsk rettspraksis.

– Å overprøve forretningsskjønnet kan man ikke gjøre som domstol. Det er ikke domstolen kompetent til, det har Høyesterett slått fast flere ganger, sier Tidemann.

Han reagerer også på at Gulating lagmannsrett har lagt vekt på hva tidligere ansatte i selskapet mener om saken ti år i etterkant, og hevder at disse ansattes motstand ikke var høyt flagget i samtiden.

Når det gjelder de to sakene Selmer faktisk får medhold i, mener Tidemann det er grunn til å feire dem. Det handlet blant annet om Selmers honorarer ved avslutningen av arbeidsforholdet, og spørsmålet om Selmer kunne holdes til ansvar for kostnader knyttet til planlagt utbygging av et oljefelt.

– Det var ikke tullesaker der, det var alvorlige saker det, sier Tidemann.

Triumferer

Skeie-systemet fremstiller likevel dommen som bortimot en full seier.

– For Skeie-systemet var dette veldig bra, sier Tom Bernhard Knudsen, som i dag er styreleder i E&P Holding.

Hans oppdragsgiver er Bjarne Skeie, en sørlandsk oljeservicegründer som særlig slo seg opp på riggnæringen, men som en tid forsøkte å etablere et oljeselskap. Bjarne Skeie var lenge enestyre i selskapet Selmer ledet.

– Hovedsaken i det offentlige rom er TGS-saken og seismikk-kjøpet. Her slås det fast at ingenting kan lastes Bjarne Skeie som enestyre i selskapet, og at Christian Selmer må ta ansvaret. Denne dommen harmonerer veldig godt med dommen fra Oslo tingrett i 2018, hvor Selmer ble dømt til ubetinget fengsel i fem år, sier Knudsen.

Dommen fra Oslo tingrett i oktober er anket, men saken er ikke berammet i Borgarting lagmannsrett ennå. I straffesaken ble også en tidligere finansdirektør i seismikkselskapet TGS-Nopec dømt til fengsel, og seismikkselskapet ilagt 90 millioner kroner i bot. Skeies oljeselskap, som nå heter E&P Holding, har tidligere vedtatt en bot på 85 millioner kroner, men selskapet har i dag ingen aktivitet og ingen midler til å betale boten.

– Her er spørsmålet om styret var delaktig og kunne lastes for det. Det sa Gulating nei til, sier Knudsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Burgunder-utfordrer
Kanadiske Meyer utfordrer etablerte Burgund med sin chardonnay.
01:38
Publisert: