Mandag morgen melder Statoil og Total at selskapene er blitt enige om at Statoil overtar Totals eierandeler i Martin Linge-utbyggingen og Garantiana-funnet. Statoil betaler 1,45 milliarder dollar for eierandeler på henholdsvis 51 og 40 prosent i de to lisensene, og blir i samme slengen operatør.

Martin Linge og Garantiana har vært det franske selskapets viktigste egne prosjekter på norsk sokkel, og Total går nå videre som bortimot et rent partnerselskap på norsk sokkel – det vil si uten å styre egne felt av betydning. Martin Linge er så langt blitt over 12,1 milliarder kroner, eller 42 prosent dyrere enn planlagt.

– Bakgrunnen er at vi har en prosess gående med optimalisering av vår portefølje. Det som startet med tanke om nedsalg har endt opp med at vi selger 51 prosent inkludert operatørskapet, sier Total-talsmann Leif Harald Halvorsen.

Han mener driftsmodellen Total har designet for nye Martin Linge, med høy grad av digitalisering og fjernstyring, gjorde feltet interessant for flere bydere.

– Det har vært en kommersiell prosess med flere interessenter, sier Halvorsen.

"En god deal"

Statoil-aksjen startet med et marginalt kursfall på Oslo Børs mandag, men flere analytikere er positive til oppkjøpet.

– Ved første øyenkast ser det ut som en god deal, sier aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

Han viser til at feltene ligger inne med større verdi i databasene til konsulentselskaper som Wood Mackenzie og Rystad Energy. Han mener Statoil er i god posisjon til å skape synergier siden selskapet en stor operatør nær de oppkjøpte lisensene. Sveen-Nilsen tror også timingen kan være god.

– Uavhengig av prisen, er det interessant at Statoil kjøper nå, ut fra hvor i syklusen en er, sier han.

Plattformdekkproblemer

Det er særlig byggingen av plattformdekket i Sør-Korea som er blitt dyrere og vanskeligere enn planlagt for Total. Ved siste rapportering til norske myndigheter i forbindelse med statsbudsjettet oppga Total at produksjonsoppstart er ytterligere forsinket til første halvdel av 2019.

«Lengre tid for ferdigstilling av modulene i Korea og reforhandling av kontrakter har medvirket til høyere kostnader. Vidare er det høyere kostnader knyttet til økt antall prosjektpersonell involvert i ferdigstilling og oppstart», heter det i budsjettdokumentene fra olje- og energidepartementet.

Statoil har likevel tro på feltet, som selskapet til nå har eid 19 prosent av. Oljeressursene er på rundt 300 millioner fat.

– Denne transaksjonen gir oss ytterligere konkurransedyktige vekstprosjekter på norsk sokkel. Martin Linge-feltet bygges ut med innovative løsninger for økt sikkerhet, verdiskaping og reduserte utslipp. Dette er i tråd med vår strategi. Ved å benytte Statoils driftserfaring og våre eksisterende kontrakter kan vi realisere ytterligere muligheter og synergier fra disse eiendelene, sier Arne Sigve Nylund, Statoils konserndirektør for Utvikling og Produksjon Norge i en pressemelding.

En skattegodbit er også en viktig del av motivasjonen: Kjøpet av Martin Linge innebærer en virksomhetsoverdragelse av Totals Martin-Linge organiasjon. Gjennom virksomhetsoverdragelsen vil Statoil overta en gjenstående skattebalanse med en nominell verdi etter skatt på i overkant av 1 milliard dollar som en del av kjøpet.

Manglet stordriftsfordeler

Total-talsmann Halvorsen vil ikke kommentere hvorvidt prisen gir Total særlig avkastning på pengene selskapet har pløyd ned i prosjektene.

– Det kan jeg ikke kommentere, ser Halvorsen.

Da DN traff Totals norgessjef Pierre Bang på operatørkonferansen i Stavanger sist uke, forsikret han om at Total hadde store ambisjoner på norsk sokkel. Nå blir selskapet en ren deltager i norske felt, ikke operatør.
Da DN traff Totals norgessjef Pierre Bang på operatørkonferansen i Stavanger sist uke, forsikret han om at Total hadde store ambisjoner på norsk sokkel. Nå blir selskapet en ren deltager i norske felt, ikke operatør. (Foto: Tommy Ellingsen)

Han vedgår at Total nå så godt som blir et rent partner-selskap på norsk sokkel, uten styring av egne felt av betydning. Tradisjonelt har store oljeselskaper ønsket å være i føringen av store felt. Likevel forblir Norge viktig, ifølge Halvorsen.

– Norsk sokkel vil utgjøre rundt 10 prosent av samlet produksjonsvolum for Total, sier han.

Total kjøpte nylig også Mærsk Oil, noe som ga selskapet en andel i det gigantiske nye Johan Sverdrup-feltet på norsk sokkel.

Halvorsen mener at det ble vanskelig for Total å drive effektivt som operatør med bare ett stort operatørskap på norsk sokkel.

– Andre aktører har andre forutsetninger for å ta ut større verdi gjennom synergier og stordriftsfordeler, sier han.

Den andre delen av oppkjøpet, Garantiana, er et oljefunn nord for Visund-feltet i Nordsjøen. Utvinnbare ressurser skal ligge på mellom 50 og 70 millioner fat. Utbyggingsløsninger er under vurdering. Statoil har tidligere ikke vært medeier i dette funnet. (Vilkår)

– Dette er jo bare helt fantastisk
Joker kjøpmann Dag Halvosen har fått nye digitale hjelpemidler.
01:20
Publisert: