Meglerhuset SEB mener at det brygger opp til et markant oppsving i aktiviteten på norsk sokkel og i oljemarkedet generelt.

– Det verste er nå absolutt bak oss og vi er på vei ut av den verste nedturen på over 30 år. Lave investeringer i leting og utbygging de siste årene gjør at det er et stort etterslep som oljeselskapene må hente inn igjen dersom de ønsker å opprettholde produksjonen over tid, sier oljeanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

Hans kollega, analytiker Halvor Strand Nygård, påpeker at for hvert hundrede fat som globale oljeselskaper har produsert de siste årene, har de kun erstattet seks av fatene gjennom nye oljefunn.

– Oljeselskapene har dermed kun to valg dersom de ønsker å fortsatt være oljeselskaper i fremtiden: De må enten investere mer i leting, eller så må de kjøpe opp andre oljeselskaper. Men globalt er det selvfølgelig kun økt leting som kan bedre situasjonen, sier Nygård

Globalt venter SEB en økning på syv prosent i investeringene i leting og produksjon de neste årene.

– Tatt i betraktning at kostnadsnivået har kommet mye ned, er den underliggende veksten i aktiviteten mye sterkere enn syv prosent, understreker Nygård.

Venter brå opptur i oljeservice

Liten investeringsvilje i årene etter oljeprisfallet i 2015 og 2016 gjør ifølge Schieldrop at svært lite ny produksjon vil bli åpnet i årene mellom 2020 og 2022.

– Dette tyder på at vi kan få en markant tilstramning i oljemarkedet i 2020 og gjør at det er stor risiko for et oljeprishopp i denne perioden, sier Schieldrop.

Økte oljepriser fører til at investeringsviljen og -evnen nå er på full vei oppover. Men det er betydelig tidsetterslep fra investeringsbeslutningen er tatt til oljen begynner å flyte. Dette kan ofte ta rundt fem år, eller mer.

– Vi ser allerede nå at investeringene i leting og utbygging er på vei oppover, sier analytiker Halvor Strand Nygård i SEB.
– Vi ser allerede nå at investeringene i leting og utbygging er på vei oppover, sier analytiker Halvor Strand Nygård i SEB. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Vi ser allerede nå at investeringene i leting og utbygging er på vei oppover, men dette har foreløpig ikke slått så mye ut i høyere rater og inntekter til leverandørene, sier Halvor Strand Nygård.

Han trekker parallellen til den relativt brå oljeprisoppgangen som kom i andre halvår 2017.

– Man må komme til et kritisk nivå før det plutselig slår ut i en brå økning i prisene. Det kan være økt aktivitet og flere kontrakttildelinger over tid uten at dette gjør utslag i ratene. Men når man når det kritiske punktet der tilbudet begynner å bli knapt kan prisene stige raskt, sier Schieldrop.

Tror på et stramt marked

SEB sendte onsdag ut en oppdatert rapport om oljemarkedet der meglerhuset slår fast at det venter et strammere oljemarked i 2018 enn tidligere antatt. Dette skyldes blant annet en sterkere etterspørselsvekst enn ventet. SEB tror nå at den globale oljeetterspørselen vil øke med 1,8 prosent i 2018 og 2019, og nå 101,5 millioner fat per dag i slutten av perioden.

Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop mener mange har latt seg lure av oljelagertallene ved å kun fokusere på de absolutte tallene uten å se det opp mot det faktiske oljekonsumet.

– Dersom man tar hensyn til konsumveksten var oljelagrene ned på et normalnivå allerede i desember, sier Schieldrop.

Han venter at oljelagrene vil fortsette å falle og at dette vil bidra til en ytterligere tilstramning i oljemarkedet.

SEB venter at Opec-landene og deres ti tilknyttede medlemsland vil opprettholde sine lovede produksjonskutt gjennom 2018. Men i påfølgende år, 2019, venter meglerhuset at Opec og tilknyttede land vil øke sin oljeproduksjon med 800.000 fat per dag.

– Til tross for ekstremt sterk produksjonsvekst i USA så er etterspørselsveksten så sterk at Opec fortsatt klarer å kontrollere markedet, sier Schieldrop

Det siste året har produksjonen av skiferolje i USA økt med nær 20 prosent, og SEB venter fortsatt sterk vekst i oljeproduksjonen i USA. (Vilkår)

Prins William og hertuginne Kate lander på Gardermoen
Prins William og hertuginne Kate blir tatt i mot av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit på Gardermoen militære flyplass torsdag. Prins William og hertuginne Catherine av Cambridge er på offisielt besøk i Norge.
03:03
Publisert: