Oljeprisen er en tredjedel av hva den var, og skeptikerne kappes om å spå slutten på oljealderen og varig tap av aktivitet og arbeidsplasser. Når oljekonsulent Jarand Rystad stiller på advokatbyrået Kluges bransjetreff i oljebyen Stavanger, høres det likevel mer ut som et vekkelsesmøte.

– Når noen kommer og spør dere med et megetsigende blikk hvordan det går i oljebransjen, kan dere svare «jo, det går kjempebra!». Vi har aldri hatt høyere etterspørsel, produktet har aldri vært mer konkurransedyktig og vi hadde enorm vekst ifjor, sier Rystad fra scenen til allmenn munterhet.

Han er sikker på at oljeprisen skal opp i 105 dollar fatet i 2020.

Ser lyspunkter

Når DN snakker med Rystad etter foredraget lekser han opp hvorfor utsiktene i oljemarkedet egentlig er bedre enn de fleste tror.

  • For det første er investerings­nivået for lavt. Ifjor brukte verden rundt 34 milliarder fat olje, men det ble bare igangsatt nye investeringsprosjekter med tilsammen åtte milliarder fat i reserver. Over tid kan ikke verden dytte bare dytte inn en fjerdedel av forbruksnivået i ny kapasitet.
  • For det andre har oljeprisen aldri vært lavere i forhold til kostnadsnivået enn nå.
  • For det tredje er det naturlige produksjonsfallet i gamle felter så stort at det snart vil bli oljeknapphet igjen.
  • For det fjerde har vi vært gjennom en uvanlig periode med eksepsjonelt mye ekstern finansiering inn i oljemarkedet. 360 milliarder dollar i gjeld er knyttet til oljeskifer i USA.

Forgjeldede amerikanske skiferprodusenter tjener ikke penger i dag.

- Det at oljeprisen falt til 30 dollar gjør at oljeproduksjonen nå endelig begynner å falle i Nord-Amerika. Vår prognose er et fall på rundt 500.000 fat i løpet av året. Det kommer til å merkes i oljemarkedet. Nå skjer det endelig at amerikansk oljeproduksjon faller, sier Rystad.

Tror på fornybar

Samtidig som Rystad lekser opp disse tilbudssidefaktorene, er han nokså forsiktig når han beskriver etterspørselssiden. Han legger til grunn kraftig energieffektivisering fremover og nokså rask overgang til fornybar. Hans poeng er likevel at overgangen ikke kan skje så raskt som mange tror.

- Elbilene erstatter 0,01 prosent av verdensforbruket av olje. Selv om antall elbiler hundredobles, er det én prosent det er snakk om. En må få en tusendobling før det har en stor effekt, og det vil ta minst 20 år med ekstremvekst.

Advarer

Rystad advarer nå bransjen mest av alt mot å bygge ned kapasiteten for raskt. Han mener norsk og internasjonal oljesektor risikerer en kostnadsinflasjon i neste opptur, som stiller den forrige kostnadseksplosjonen i skyggen.

-Denne nedgangen er mer brutal enn kuttene i 1998-2000. Denne gangen blir dette mye verre, det er bekymringsmeldingen fra meg, sier han.

Han mener mange av effektiviseringsgevinstene oljeselskapene snakker om, ikke har vist seg i særlig stor grad, og vil forsvinne i neste opptur.

Han mener også at norske myndigheter grovt undervurderer hvor stor pengebruken i oljesektoren blir. En plansje fra Rystad Energy viser at investeringer og innkjøp av varer og tjenester vil stige til oppimot 400 milliarder kroner og holde nivået frem mot 2050.

Snart snur psykologien i markedet, når oljelagrene begynner å krympe.

- På slutten av året får vi tallene. Da vil man skjønne at tilbudet er lavere enn etterspørselen, og det vil forandre psykologien i markedet.

Mer pessimistisk

Nordea-analytiker Thina Saltvedt sendte torsdag ut reviderte oljeprisanslag. Hun tror bunnen er nådd, og anslår at Nordea kutter i oljeprisestimatene , og 60 dollar neste år. Likevel mener hun Rystads anslag om 105 dollar fatet i 2020 er altfor høyt.

- Jeg er mye mer pessimistisk enn Jarand, sier hun.

Selv mener hun oljeprisen vil nå en topp på kanskje 70-80 dollar fatet i 2018-2019 før den begynner å falle igjen.

Saltvedt tror Rystad undervurderer endringene på etterspørselssiden. Hun viser til historiske teknologiskift, som overgangen fra hester til biler, som gikk mye raskere enn noen kunne forestille seg. Hun har selv laget modeller som viser at oljeetterspørselen faktisk kan begynne å falle uti neste tiår dersom teknologiskiftene slår til.

Les også:

– Det blir ruglete en periode fremover dnPlus

–Det er ingen bunn  

Kuttet 180 milliarder dnPlus  

Les hele avisen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.