Hvis du trodde at skiferolje var det eneste som ble pumpet opp av bakken i Texas, så tar du feil. USAs energiinformasjonskontor (EIA) forventer at amerikanske oljeprodusenter kommer til å produsere så mye råolje fra Permian-bassenget sør i USA at råoljeproduksjonen i USA vil stige fra 9,3 millioner fat om dagen i 2017 til 9,9 millioner fat om dagen i 2018. Det er soleklar ny rekord. 

Den forrige rekorden ble satt i 1970. Da ble det produsert 9,6 millioner fat råolje om dagen.

Sent tirsdag kveld fikk vi også tall fra bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute som viste at amerikanske råoljelagre falt med 10,2 millioner fat forrige uke. 

Oljeprisen steg umiddelbart og et fat av råoljen Brent handles onsdag morgen for 50,58 dollar fatet. 

Permian og Mexico-gulfen

Det enorme oljebassenget Permian-bassenget og Mexico-gulfen er ifølge EIA områdene som vil sørge for at råoljeproduksjonen stiger til nye høyder. Permian-bassenget er verdens nest største oljefelt etter det enorme Dhawar-feltet i Saudi-Arabia. Området er kjent for sine store beholdninger av skiferolje, og det pumpes her opp godt over to millioner fat skiferolje om dagen – som utgjør mer enn oljekartellet Opec sine kutt alene.

EIA skriver at operatører i Permian-bassenget kan fortsette å øke produksjonen selv om prisen på den amerikanske lettoljen WTI dukker under 50 dollar fatet. Onsdag morgen ligger WTI-prisene på 48,41 dollar fatet. 

Data fra oljeselskapet Baker Hughes, som kommer med ukentlige riggtellinger, viser 366 av de 915 riggene som finnes i USA (bortsett fra Alaska og Hawaii) er aktive. Disse er forventet å stige til 370 i 2018.

Åtte prosjekter i Mexico-gulfen ble startet opp i 2017. EIA venter syv nye prosjekter i 2018. 

Eksperimenterer med nye metoder

For øyeblikket borer amerikanske oljeprodusenter flere brønner enn de fullstendiggjør. Å fullstendiggjøre en brønn innebærer å drille et hull ned i bakken, sementere brønnen enkelte steder for å kunne produsere andre steder eller sementere den helt igjen, drille eller sprenge nederst i brønnen og hydraulisk frakturering, en metode for å sprekke opp steinformasjoner.

Når man ikke fullstendiggjør en brønn, men bare borer, vil det som regel føre til at man produserer mindre olje per rigg.

Ifølge EIA har flere oljeselskap begynt å eksperimentere med nye teknikker for å utnytte det fulle potensialet per brønn for å maksimere produksjonen, slik at de nå forventer at den tidlige produksjonen, såkalt «initial production», per rigg vil øke utover i 2017.(Vilkår)

Sauseskolen: Saus Vierge
Saus Vierge til fisk
00:59
Publisert: