Stor vekst og saftige utbytter er en treffende beskrivelse av det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet. Aker BP har vært et av de store veksteventyrene på norsk sokkel de siste årene med fremoverlente oppkjøp under oljekrisen. Solide utbyttebetalinger til aksjonærene har fulgt med.

Med oppstart av det Equinor-opererte gigantfeltet Johan Sverdrup og andre prosjektplaner så Aker BP for seg en dobling av produksjonen innen 2025. Så skyllet koronakrisen og oljeprisfall innover markedet.

I år ville Aker BP betale ut 850 millioner dollar, nær ni milliarder kroner, i utbytte til aksjonærene. Nå legges planene vekk. I forbindelse med kvartalsrapporteringen onsdag melder selskapet at styret har besluttet å utbetale et utbytte på 70,8 millioner dollar (0,1967 dollar per aksje) i mai 2020. Det utgjør en tredjedel av opprinnelig planlagt utbytte for kvartalet, blir det opplyst.

Det tilsvarer en halvering av utbyttet for hele året.

«Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar. Hver enkelt utbyttebeslutning vil imidlertid bli gjenstand for en helhetlig vurdering, der faktorer som oljepriser, COVID-19 situasjonen og selskapets finansielle stilling inngår i vurderingsgrunnlaget», skriver selskapet i en melding.

Videre blir det opplyst at det vil komme tilbake med en ny, langsiktig utbytteplan så snart markedssituasjonen tilsier at dette er rådelig.

Flere kutter i utbyttet

Utbyttemålet har vært å betale 850 millioner dollar i 2020 økende med 100 millioner dollar hvert år frem til 2023. Til sammen ville det tilsvart fire milliarder dollar, eller 41 milliarder kroner dersom man legger dagens kronekurs til grunn.

Aker BP er siste store oljeselskap på norsk sokkel som kutter i utbyttene. Equinor har redusert utbyttet med 67 prosent. Lundin Energy har kuttet med 44 prosent. DNO har fjernet utbyttet i sin helhet i første halvdel av 2020.

Reduksjonen i utbyttene kommer etter at selskapet allerede har satt alle ikke-sanksjonerte prosjekter på vent og redusert investeringene for inneværende år med 20 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.