Oljeselskapet Vår Energi kom fredag morgen med sin vanlige kvartalsoppdatering i forkant av den fullstendige rapporten 24. april.

I oppdateringen fredag fremgår det en produksjon på 214.000 fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, ned fra 241.900 fat per dag i første kvartal i fjor. Målt mot fjerde kvartal i fjor er produksjonen helt den samme.

Oljeselskapet oppnådde en gjennomsnittlig realisert pris på 115,9 dollar per fat i kvartalet, bare marginalt høyere enn den gjennomsnittlige realiserte prisen i fjerde kvartal i fjor, men noe lavere sammenlignet med første kvartal 2022.

Selskapet opplyser samtidig at det som følge av en svak krone venter å bokføre et netto valutatap på rundt 127 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,3 milliarder kroner. Dette på grunn av at selskapets «funksjonelle valuta» er i norske kroner, mens den rentebærende gjelden er i dollar. For kontekst var Vår Energis driftsresultat på 15,6 milliarder kroner i fjerde kvartal.

Som tidligere kommunisert vil kontantstrømmen i første kvartal også bli påvirket av skatteregninger på rundt 5,8 milliarder kroner og en utbyttebetaling for fjerde kvartal på 300 millioner dollar, som ble delt ut i mars.

Vil øke produksjonen

Det er bare knappe to måneder siden konsernsjef Torger Rød tok oppgjør av 2022 på Vår Energis kapitalmarkedsdag i midten av februar.

Selskapet gjentok der planene om å øke produksjonen fra 220.000 fat oljeekvivalenter per dag til mer enn 350.000 innen 2025. Rød sa til DN at ambisjonen er å opprettholde samme nivå frem mot 2030.

I fjerdekvartalsrapporten kommuniserte Vår at det så for seg et utbytte på 270 millioner dollar i første kvartal 2023.

Målet er imidlertid å dele ut omtrent 30 prosent av kontantstrømmen fra driften etter skatt i utbytte i hele 2023, og det er øvre del av spennet selskapet tidligere har operert med på 20–30 prosent. Med 270 millioner i fire kvartaler, ville også utbytte for 2023 ende på samme nivå som 2022.

Rød var klar på at utbyttet ikke reduseres.

– Jeg ser på det helt motsatt. Vi har økt utbyttet for første kvartal 2023 i forhold til første kvartal 2022, faktisk med 20 prosent, sier han, og legger til at det representerer 14 prosent av markedsverdien til selskapet på årsbasis, sa han.

Ikke noe hopp i år

I inneværende år ligger det ikke an til noe umiddelbart hopp i produksjonen: Selskapet anslår at produksjonen i 2023 blir på mellom 210.000 og 230.000 fat per dag. Veksten fremover skyldes blant annet Balder X-prosjektet i Nordsjøen, men her er det kommet kostnadssprekker og utsettelser. Oppstart ble i fjor utsatt til tredje kvartal 2024, og «prosjektkompleksitet» er fortsatt en utfordring, skrev Vår i fjerdekvartalsrapporten.

Vår er resultatet av en av de største sammenslåingene som kom i kjølvannet av oljepriskrisen i 2014-2015, mellom den norske virksomheten til energiganten Eni og oljeselskapet Point Resources, som ble bygget opp av det Stavanger-baserte oppkjøpsfondet Hitecvision.

I en serie transaksjoner både før og etter at Eni ble en del av selskapet, kjøpte det blant annet opp hele virksomheten til den amerikanske kjempen ExxonMobil.

Vår ble børsnotert for et år siden, og både Eni og Hitecvision reduserte da sitt eierskap noe. I et nytt og mye omtalt nedsalg før sommeren i fjor, solgte spesielt Hitecvision seg betraktelig ned, etter at aksjeprisen hadde økt.

Vår Energi er i dag verdsatt til 65,3 milliarder kroner på Oslo Børs. Aksjen har falt nesten 19 prosent så langt i år, og drøyt fire prosent siden første handelsdag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.