Oljeselskapet Vår Energi jekker opp kostnadsestimatene knyttet til Balder X-prosjektet med 11,5 mrd. kroner, fremgår det av en melding mandag morgen.

Dermed venter selskapet at samlede investeringskostnader knyttet til prosjektet vil komme på rundt 40,7 mrd. kroner.

Justeringen kommer grunnet et større arbeidsomfang, fortsatte forsyningskjeder under press, samt ettereffekter av koronapandemien, skriver selskapet.

Selskapet opprettholder fortsatt et produksjonsmål på mer enn 350.000 fat per dag fra og med 2025, men produksjonsstart fra feltet, som tidligere var anslått til å bli sent neste år, er nå utsatt til tredje kvartal 2024.

Mandag faller Vår Energi-aksjen over syv prosent, og er en av Børsens mest omsatte aksjer sammen med Aker BP og Equinor.

– Vår Energi gjennomfører periodiske prosjektoppdateringer, såkalte base lines, slik som er standard i bransjen. Resultatet av innværende oppdatering ble kommunisert til markedet så snart tallene var klare og bekreftet, altså før børsåpning i dag, skriver Vår Energis kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i en e-post.

Skal oppgradere skip

I meldingen går det frem at utsettelsen og kostnadsøkningene primært er knyttet til oppskalering av Balder Future, som er en del av Vår Energis storsatsing innen oljeutvinning fra feltet med samme navn. Investeringen, som samlet er på 26,4 milliarder kroner, inkluderer blant annet boring av nye brønner og oppgradering av fartøyet Jotun FPSO.

«Balder Future-prosjektet forventer å skape nærmere 30 000 sysselsatte årsverk for prosjekt- og driftsperioden 2018-45, med en topp på 4 500 i perioden 2020-22», skriver Vår Energi om prosjektet på sine egne hjemmesider.

Balder FPSO, skipet som skal oppgraderes.
Balder FPSO, skipet som skal oppgraderes. (Foto: Vår Energi)

Det opplyses videre at utsettelsen og kostnadsøkningene ikke vil påvirke guidingen for selskapets kapitalutgifter for 2022, ei heller guiding for utbytte, eller den langsiktige utbyttepolicyen.

– Vi ønsker, på en trygg måte, å gjennomføre det resterende omfanget av prosjektet gjennom oppgraderingen av Jotun FPSO på en så rask måte som mulig. Balder X forblir et svært lønnsomt prosjekt, sier Vår Energi-sjef Torger Rød i meldingen.

Kommunikasjonsdirektør Wulff opplyser videre at informasjon om prosjektet som ble gitt til markedet i forbindelse med selskapets børsnotering tidligere i år var «basert på tilgjengelig kunnskap på det tidspunktet».

Ifølge ham var det ikke mulig å forutse endringene som nå er kunngjort på det tidspunktet.

– Både før og etter noteringen har vi tydelige kommunisert risikoelementer knyttet til prosjektet, herunder i IPO-prospeket og alle kvartalsrapportene, der vi blant annet har pekt på press på kostnader og progresjon, skriver Wulff.

Prosjektet som helhet innebærer også 14 nye produksjonsbrønner og én vanninjeksjonsbrønn på Balder-feltet. Målet er å hente ut 143 millioner fat oljeekvivalenter.

Vår Energi eier 90 prosent av lisensen, mens Mime Petroleum eier den resterende andelen.

Nesten 100 mrd.

Vår Energi er i dag nest største aktør på norsk sokkel med en produksjon på 247.000 fat per dag, om man ser bort ifra statseide Petoro. Når Lundins oljevirksomhet etter hvert blir fusjonert inn i Aker BP, som følge av megatransaksjonen før jul i fjor, vil Aker BP bli nest største aktør.

På tampen av oktober i fjor meldte Vår Energi at selskapets eiere, italienske Eni og private equity-selskapet Hitecvision, vurderte børsnotering av selskapet. I slutten av januar kom den offisielle bekreftelsen om at børsracet er i gang.

Aksjen har steget nesten 40 prosent siden børsdebuten, og selskapet verdsettes i dag til 94 milliarder kroner på Oslo Børs. Eni er fortsatt største eier i selskapet med vel 60 prosent av aksjene, mens Hitecvision eier drøyt 20 prosent.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.