Verdensbanken opplyser at den skal slutte å finansiere olje- og gassproduksjon etter 2019.

Kursendringen ble presentert på klimatoppmøtet som Frankrikes president Emmanuel Macron arrangerer i Paris tirsdag.

Formålet er å bidra til at land når sine mål om kutt i utslippene av klimagasser. Unntak fra olje- og gass-stansen kan bli gjort for gassprosjekter i svært fattige land hvis disse er i tråd med landenes klimamål.

Banken opplyser også at den er i rute for å nå sitt eget mål om at 28 prosent av utlånene innen 2020 skal gå til prosjekter som regnes som klimatiltak.

Verdensbankens oppgave er å gi lån og annen støtte som bidrar til økonomisk utvikling i utviklingsland.

I fjor opplyste banken at den hadde investert over 3 milliarder dollar i det som på engelsk kalles «extractive industries» – som både omfatter utvinning av fossile energikilder og gruvedrift. Dette var tre ganger så mye som året før.

I Norge har Norges Bank foreslått å selge Oljefondets investeringer i olje og gass. Begrunnelsen er imidlertid ikke å redde klimaet(Vilkår)