Det er et flertall i programkomiteen som nå tar til orde for å snu i spørsmålet om sårbare havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal være tilgjengelige for oljeindustrien, melder NRK. Leder Daniel Skjevik-Aasberg for programkomiteen for klima og miljø framhever behovet for vekst i fremtidsrettede grønne næringer og ikke risikabel oljevirksomhet.

Han påpeker at dyre- og plantelivet i områdene er svært sårbart for oljeutslipp, og siden sokkelen ligger nære land, er det fare for at olje fra et utslipp ikke brytes ned før den treffer land. Det er en unødvendig risiko å ta når konsekvensene er så fatale, og det finnes andre områder å lete eter olje i, mener Skjevik-Aasberg.

Helomvendingen kommer etter at ungdomspartiet i 2010 vedtok å gå inn for konsekvensutredning.

– Det har vært mange tiår med kunnskapsinnhentinger, utredninger og konsekvensutredninger. De siste tolv årene har vi fått over 90 rapporter. Det er ikke faglig forsvarlig å tillate risikoen for oljeutslipp i disse områdene og da synes jeg man bør droppe tanken og lytte til ekspertene, sier Skjevik-Aasberg.

Det er uansett landsmøtet i slutten av juni som får siste ord i saken, og som fatter endelig vedtak. Skjevik-Aasberg ønsker «en god debatt» og medgir at «det blir veldig spennende å se» hva flertallet på landsmøtet til sommeren faller ned på.

– Personlig håper jeg landsmøtet vil være med på at det er andre muligheter for Lofoten, Vesterålen og Senja, sa han da han var gjest i Politisk kvarter på NRK fredag.(Vilkår)