Onsdag sendte Equinor ut to klima-relaterte meldinger som tilsynelatende peker i hver sin retning.

  • I den første meldingen lover selskapet nå å legge til grunn de strengere klimamålsettingene fra Parisavtalen, og ønsker å stressteste alle sine investeringer mot målet om å begrense temperaturstigningen til godt under to grader.
  • I den andre meldingen avviser Equinor-styret flere klimarelaterte aksjonærforslag som er kommet opp i forkant av selskapets generalforsamling. Et av disse forslagene går på at Equinor skal sette mål for utslippene knyttet til forbruket av selskapets olje og gass, slik Shell nylig har gått inn på.

90 prosent av utslippet

Det er nemlig forbruket av olje og gass som genererer det aller meste av CO2-utslippene knyttet til oljevirksomheten. «Over 90 prosent av de totale utslippene fra olje og gass kommer fra bruken av dem og ikke produksjonen av dem», heter det i Equinors egen bærekraftsrapport. Equinor-sjef Eldar Sætre mener likevel det unaturlig for selskapet å konsentrere seg om sluttbrukers utslipp.

– Vi snakker mye om behovet for endring i forbruket og etterspørselen. Men vi selger ikke produktet til sluttbruker og er ikke i direkte kontakt med dem. Vi påvirker det indirekte gjennom hvordan vi engasjerer oss i avkarbonisering, karbonfangst og lagring, hydrogen og vi har sagt at vi også vil vurdere hvordan vi kan engasjere oss videre i dette. Vi vil også rapportere samlet anslått karbonintensitet for leverte energiprodukter og tjenester. Men forretningsmodellen vår tar oss ikke direkte inn i «scope tre» slik det er i dag, sier Sætre.

Det såkalte «scope tre» omfatter utslipp gjennom kundens bruk av oljen og gassen i tillegg til selve utslippene som forårsakes av produksjonen. Dette begrepet brukes også i aksjonærforslaget.

– Troverdigheten til Equinors klimamål og deltagelse i initiativer som «Climate Action 100+» svekkes betydelig når styret i Equinor anbefaler aksjonærene å stemme nei til en resolusjon om at selskapets klimamål også bør inkludere kundenes CO₂-utslipp ved bruk av oljen og gassen det produserer. Selv Shell har lovet å akseptere ansvar for alle sine utslipp, sier klimarådgiver Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet i en melding.

Usikre konsekvenser

Equinor har i stigende grad merket påtrykk fra investorer om rapportering av såkalt klimarisiko. Det såkalte «Climate Action 100+» er et investorinitiativ som skal sikre at oljeselskaper rapporterer de strengere målene i klimaavtalen fra Paris, der det snakkes om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader. Til nå har Equinor kun stresstestet sine investeringer mot tre scenarioer fra Det internasjonale energibyrået IEA. Det strengeste av disse, det såkalte togradersmålet, tilsier at Equinors portefølje kan være ti prosent mindre verdt enn det selskapet i utgangspunktet regner med.

Foreløpig finnes det ingen gjennomarbeidede scenarioer for hvilke priser og forbruksmønstre selskapet kan stå ovenfor dersom en enda strengere klimapolitikk gjennomføres.

– Vi kan ikke si nå konkret hvilke konsekvenser dette vil få, men vi må være åpne for at dette vil gi oss informasjon og innsikt som gjør at vi justerer eller tilpasser strategien vår. Men dette er ting som vi må se på veien, sier Sætre.

Selskapet tester i dag alle sine investeringsprosjekter mot en intern planleggingspris på 55 dollar per tonn CO2. Totalt investerer selskapet for rundt 10 milliarder dollar årlig, hvorav kun fem prosent går til fornybar energi.

Hyller Equinor

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), som også representerer Equinors hovedeier staten, hyller selskapets målsettinger om å ta strengere klimamål inn over seg.

– Staten har klare forventninger til at selskaper der staten er aksjonær viser aktivt at de er i fremste rekke for å ivareta klima- og miljøhensyn i sin virksomhet, sier Freiberg i en melding.

Equinors tidligere sjeføkonom, nå økonomiprofessor Klaus Mohn, uttalte nylig at oljeselskapers målsettinger om kutt i egne CO2-utslipp vil bety forsvinnende lite dersom en streng klimapolitikk gjennomføres. En streng klimapolitikk vil nemlig først og fremst virke gjennom å senke både omsatte oljevolumer og prisene produsentene mottar.

Oljeservice-gründer Ståle Kyllingstad i IKM er blant dem som mener politikerne er for ensidig opptatt av CO2-utslippene i selve oljeproduksjonen.

– Det er jo bare tull. Å redusere utslippene i produksjonen på norsk sokkel bidrar bare marginalt til en bedring av miljøet. Den selvpiningen forstår jeg ikke. Det er jo forbruket som er problemet. Når vi ikke klarer å få ned forbruket burde vi bruke pengene der vi får mest igjen for dem. Vi må ikke bruke så uhorvelig mye penger på å få ned utslippene litt når vi kunne redusere utslippene mye ved å bruke penger i land der utslippene virkelig er store, sier Kyllingstad før han kommer med et typisk Kyllingstad-sitat:

– Når du forbyr oppdrett av mink uten å forby bruken av den starter du feil ende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.