Det tyske oljeselskapet Wintershall Dea har opplevd en del problemer med prosjektene det har vært operatør for på norsk sokkel. Nå butter det igjen for gassfeltet Dvalin, som allerede er utsatt med flere år: Under oppstart nylig oppsto det problemer med ventiler på deler av utstyret på havbunnen, og feltet er nå stengt inntil videre.

Talsmann Kjetil Hjertvik kan ikke si hvor lenge det vil ta å fikse problemet, og når feltet i Norskehavet dermed omsider kan starte produksjonen.

- Under en oppstart av Dvalin-feltet nylig, oppstod det tekniske problemer med choke-ventilene i juletrærne på havbunnen. Av føre-var-hensyn ble feltet stengt ned. En arbeidsgruppe er i gang med å planlegge veien videre. Feltet forblir stengt inntil videre, sier han.

Juletrær er sjargongen som brukes i bransjen for et sett med rør og ventiler som er montert på brønnhodet.

Ingen konsekvens for reservene

DN erfarer at det skal være et spørsmål om metallkvalitet på utstyret, og at det slik sett ikke nødvendigvis vil være for komplisert eller tidkrevende å bytte det ut. Brønnene fungerer ellers som de skal.

Hjertvik understreker at problemene ikke får noen konsekvenser for reservene på feltet.

Dvalin-feltet, som skal levere gass via Heidrun-plattformen, skulle egentlig starte opp i 2020. Men så ble feltet forsinket på grunn av for høye verdier med kvikksølv i produksjonsstrømmen.

Wintershall Dea, som er en av de mest ambisiøse aktørene på norsk sokkel og som har seilet opp til en av de største produsentene, har ellers opplevd problemer på de andre prosjektene det har vært operatør for.

Kort tid etter at Maria-feltet ble satt i produksjon i 2017, oppsto det problemer med trykket i reservoaret. Det har ført til et tap av 45 prosent av oljereservene sammenlignet med planen for feltets første fase. I fjor var det problemer med vanninnjisering på oljefeltet Nova, som vil påvirke produksjonen utover 2023.

I et intervju med DN erkjente Wintershall Deas norgessjef Michael Zechner at selskapet hadde hatt "litt uflaks."

– Norsk sokkel er en del av ryggraden i Wintershall Dea, og jeg ser på det vi gjør her som kvalitetsarbeid. Vi har hatt litt uflaks. Alle felt vil ha utfordringer over levetiden sin, det har vært litt uflaks at dette har inntruffet tidlig i produksjonsfasen, sa han i desember.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.