Den nye investeringstellingen fra Statistisk sentralbyrå viser at oljeselskapene på norsk sokkel nå planlegger å investere 144,3 milliarder kroner i 2018. Det er en tredjedel ned fra toppen under oljeboomen i 2014, men omtrent på nivå med 2017-tallene. Sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank tror imidlertid 2018-tallene blir adskillig sterkere enn innrapportert.

- Vi tror oljeinvesteringene neste år vil være omtrent fem prosent høyere enn i år, sier Knudsen.

- Aktiviteten er nok på bunnen akkurat nå.

Han påpeker at en vesentlig svakhet ved investeringsstatistikken er at den ikke inkluderer prosjekter som ennå ikke er vedtatt. Åtte store prosjektbeslutninger står nå for døren de nærmeste månedene, som Johan Castberg og utvidelsen av Snorre-feltet. Pengene vil begynne å rulle i disse prosjektene allerede i 2018.

Knudsen understreker også at effektivisering blant oljeselskapene og prisfall på leveransene gjør at den reelle aktiviteten per krone nå er høyere enn under oljeboomen.

Investeringsvillig

Blant de mest investeringsvillige selskapene på norsk sokkel er det tyske oljeselskapet Wintershall. Selskapets plan for utbygging av Skarfjell-funnet er blant dem Olje- og energidepartementet venter på de neste månedene. Fra før har selskapet lykkes med å holde god fart i sitt Maria-prosjekt.

- Vi planlegger å investere 20 milliarder kroner på norsk sokkel de neste fire årene, sier selskapets nye norgessjef Hugo Dijkgraaf når DN møter ham i lokalene i Jåttåvågen i Stavanger.

Fremover er det særlig gassutbyggingen Aasta Hansteen og senere hen Skarfjell som vil legge beslag på investeringsmidlene i selskapet, og på toppen av det leting etter olje og gass.

- Wintershall bruker 50 prosent av sitt globale letebudsjett i Norge, sier Dijkgraaf.

I motsetning til mange andre oljeselskaper, har ikke selskapet vært tvunget til å legge om kursen nevneverdig i oljekrisen. Wintershall er nemlig datterselskap av den tyske kjemigiganten BASF. Mens flere europeiske energiselskaper og noen amerikanske oljegiganter trekker seg ut av norsk sokkel, girer Wintershall opp.

- Vi er komfortable med vår posisjon her, og vi er ikke desperate etter å kjøpe noe. Men selvsagt åpner utviklingen for interessante muligheter. Vi er helt klart ikke på retrett, sier Dijkgraaf.

Selskapets inngangsbillett til norsk sokkel var kjøpet av det norske børsnoterte oljeselskapet Revus for fem milliarder kroner i 2008.

Tror på gass

På ett område utmerker Wintershall seg med større optimisme enn mange andre aktører. Selskapet har stor tro på det europeiske gassmarkedet, som kjøper nesten all norsk gass. Derfor har selskapet tatt store posisjoner blant annet i Aasta Hansteen, men også i russisk gass. De siste årene har det vært stor usikkerhet rundt Europas vilje til å satse på gass. Parallelt med større innslag av sol- og vindenergi har i stedet kull fått en renessanse, også i Tyskland. Dijkgraaf er sikker på at den utviklingen ikke kan fortsette, og at Europa må satse på gass dersom målene i klimaavtalen fra Paris skal nås. (Vilkår)