Tirsdag overleverte Equinor, sammen med de andre rettighetshaverne Norske Shell, Petoro og Wintershall Dea, plan for utbygging og drift (pud) for gassfeltet Irpa til olje- og energiminister Terje Aasland.

Dermed rekker Irpa-feltet fristen for den såkalte oljeskattepakken som ble vedtatt under koronakrisen.

Gassfunnet Irpa, tidligere kjent som Asterix, ligger i den nordlige delen av Norskehavet 80 kilometer vest for Aasta Hansteen-feltet. Planen er å bygge ut gassfunnet med en havbunnsinnretning som knyttes opp til Hansteen-plattformen. Dermed kan om lag 20 milliarder standard kubikkmeter gass transporteres gjennom gassrørledningen Polarled til de kriserammede energimarkedene i Europa.

De totale investeringskostnadene i utbyggingen er ventet til 14,8 milliarder kroner.

– Betyr en del for Europa

– Det betyr en del for Europa, det er gass, sier konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser Geir Tungesvik i Equinor under overrekkelsen tirsdag morgen i Olje- og energidepartementet.

Produksjonsstart er planlagt i fjerde kvartal 2026, og vil gå til 2039. Det forlenger levetiden til Hansteen-plattformen med syv år, sier Tungesvik. Equinor venter at det vil være sterk etterspørsel etter denne gassen i Europa og Storbritannia.

– Vi tror at det gassmarkedet kommer til å bli stramt over en viss tid. Det vil nok stabilisere seg over tid, men ikke umiddelbart, sier han til DN.

Aasland kalte det en «stor dag» etter å ha fått selve planen i hendene.

– Det å få god ressursutnyttelse, se mulighetene og knekke kodene for de vanskelige oppgavene, det klarer dere, sa han til representantene for selskapene.

– Det er et viktig grunnlag for Europas energisikkerhet og energiforsyning i tiden fremover, selv om vi skal veksle inn veldig mye i fornybar energiproduksjon.

Sikrer gunstig beskatning

Ved å rekke fristen for oljeskattepakken som er ved utgangen av 2022, sikrer prosjektet gunstig beskatning på alle utbyggingskostnader frem til og med året feltene kommer i drift.

Regjeringen har imidlertid foreslått å stramme inn pakken noe, og det er spekulert i hvorvidt den vil forbli like gunstig etter forhandlingene om statsbudsjettet med Sosialistisk Venstreparti. Før forhandlingene krevde SV at regjeringen skulle gå med på å skrote hele oljeskattepakken.

Tidligere denne måneden bestemte Equinor å utsette det omstridte Wisting-feltet i Barentshavet. Selskapet viste blant annet til «usikkerhet rundt rammebetingelsene» etter at regjeringen foreslo å stramme inn oljeskattepakken, men understreket at hovedårsaken var økte kostnader. Inflasjon og stram kapasitet i leverandørindustrien har presset investeringsestimatet opp fra 60–75 milliarder kroner tidligere til hele 104 milliarder kroner. Dessuten er Equinor bekymret for at kostnadene kan komme til å øke ytterligere.

Utsettelsen kom bare noen dager etter at Miljødirektoratet kom med ny kritikk av selskapets konsekvensutredning av prosjektet, og mente at det ikke var modent for en utbyggingsbeslutning. Det har Equinor avvist.

Equinor ser en risiko for kostnadsøkninger for alle prosjektene sine i tiden fremover, men den er ikke like stor for prosjekter som Irpa, der eksisterende infrastruktur gjenbrukes, sier Tungesvik tirsdag.

– Vi får kostnadsøkninger på denne typen prosjekter også. Men det som er forskjellen er at dette produseres inn til en eksisterende installasjon, så vi trenger ikke bygge en ny. Pluss at vi har standardisert veldig mye på utstyr til dette «subsea tieback»-konseptet. Så markedet kjenner det, kan levere det, og det betyr at restrisikoen her er mye lavere, sier han.

En av leverandørene blir norske Aibel, som tirsdag melder om en kontrakt på opptil 2,5 milliarder kroner for modifikasjoner og klargjøring av Hansteen-plattformen for å ta imot gass fra Irpa.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.