Oljedirektoratet (OD) ser et fall oljeinvesteringene i Norge på 15 prosent fra 2014 til 2015, og ytterligere 8 prosent i 2016.

Det fremgår av Sokkelåret 2014-rapporten fra Oljedirektoratet torsdag.

Investeringene for 2015 er med det anslått til 147 milliarder kroner, 25 milliarder kroner lavere enn foreløpig tall for 2014. De antas å falle ytterligere til rundt 135 milliarder kroner i 2017 for deretter å øke moderat fra 2018.

- Skulle oljeprisen over tid bli liggende på 50 dollar fatet, vil dette medføre ytterligere reduksjon i investeringer, sier direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet.

Investeringene på eksisterende felt utgjør en betydelig andel av de samlede investeringene og er anslått å ligge mellom 70 og 80 milliarder kroner de nærmeste årene. Etter en topp i 2013, har det vært en betydelig reduksjon i investeringene på felt i drift.

OD anslår en olje- og gassproduksjon på norsk sokkel på 215,6 millioner standard kubikkmeter i 2015, ned fra 216,7 millioner kubikkmeter i 2014.

Nedgang

Samlet er det en nedgang i investeringene på 21 prosent fra 2014 til 2017. Letekostnadene ventes å ha et lignende forløp. Samlet tilsier denne prognosen at investeringer inklusiv letekostnader vil falle med rundt 23 prosent fra 2014 til 2017.

OD opplyser at prognosene er utarbeidet under forutsetninger som gjaldt høsten 2014. Det er lagt til grunn at prosjekter som er utsatt vil komme på et senere tidspunkt.

Parallelt opplyser direktoratet at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel i 2015 ventes til totalt 215,6 millioner standard kubikkmeter, mot 216,7 millioner standard kubikkmeter i 2014.

40 nye brønner

OD anslår at det vil bores 40 letebrønner i 2015 med samlede letekostnader på 30 milliarder kroner.

Statoil og Lundin Petroleum vil bore de fleste av brønnen, opplyser oljedirektør Bente Nyland på en pressekonferanse torsdag.

I 2014 ble det påbegynt 56 letebrønner, 41 undersøkelsesbrønner og 15 avgrensningsbrønner med samlede letekostnader anslått til 36 milliarder kroner.

- Det er betydelig usikkerhet rundt leteaktiviteten framover. Aktiviteten vil blant annet avhenge av utviklingen i oljepris, hvor mange funn som blir gjort og størrelsen på disse», sier Nyland.

Les også:
Sveits kutter renten til minus 0,75 prosent
- En kraftig reaksjon som kommer til å gå gjennom økonomien  
Fri flyt for oppdrett på land
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.