Da Oljefondet investerte 1,8 milliarder kroner i Formel 1-selskapet Delta Topco, var det kjent at konsernsjefen Bernie Ecclestone var mistenkt for korrupsjon. En av de største risikofaktorene ved investeringen var ifølge prospektet og analyser «tap av nøkkelpersonell», spesielt den da 81 år gamle Bernie Ecclestone.