Oljefondet satset 1,8 milliarder kroner på Formel 1 i mai 2012. Ni dager senere satt toppsjef Yngve Slyngstad igjen med tungsolgte aksjer gjemt i et stråselskap på Jersey og en toppsjef som ble etterforsket for korrupsjon. Nå innrømmer Slyngstad at investeringen er blitt en hodepine.

– Vi er selvsagt ikke glad for den situasjonen som har oppstått. Det som i ettertid ser veldig uheldig ut, er det som til slutt ble en korrupsjonstiltale. Det er ikke noe tvil om det, sier Slyngstad.

Dette er oljefondets, eller NBIMs, eneste investering i det unoterte aksjemarkedet.

«Uheldig»

Formel 1-sjef Bernie Ecclestone er tiltalt for grov korrupsjon. Slyngstad er trygg på at det sittende styret vil rydde opp.

– Vi har kommunisert krystallklart at vi har en nulltoleranse for korrupsjon. Og på engelsk så heter det «zero tolerance», og det er minst like sterkt som det er på norsk. Vi har full tillit til at styret tar tak i det. Det er helt åpenbart at hvis ikke saken blir håndtert på riktig måte, så vil vi selvsagt ikke ønske å være eier. Vi vil i så tilfelle ikke sitte på disse aksjene, sier Slyngstad.

Han tar selvkritikk på at han burde ha uttalt seg om saken tidligere.

– Vi skulle sannsynligvis på en eller annen måte tidligere gått ut i det offentlige rom, og omtalt våre holdninger til dette selskapet (Delta Topco Ltd., red.anm.). Vi kunne tidligere ha spurt om unntak fra konfidensialitetsavtaler. Og for det siste: Vi burde lære til neste gang at å skrive omfattende avtaler om at vi ikke kan si ting, hvis det faktisk ikke kommer en børsnotering noen uker etterpå, kan ha en høy kostnad, sier Slyngstad.

Oljefondet kan kun investere i unoterte aksjer der det er planlagt en børsnotering. Slyngstad sier fondet i forkant av investeringen anså det som svært sannsynlig at det ville bli børsnotering. Ni dager etter at Oljefondet gikk inn i Formel 1 ble børsnoteringen skrinlagt på ubestemt tid.

– Ja, vi bommet, sier Slyngstad nå.

Bernie Ecclestone (83) sitter fortsatt som sjef for Formel 1-selskapet selv om han er tiltalt for korrupsjon og nå tilbringer mye tid med å håndtere ulike rettssaker.

Hemmelig klausul

Sjefen i Oljefondet vil ikke svare på hvorfor Ecclestone har beholdt sjefsjobben, tross korrupsjonstiltalen. Slyngstad viser til de konfidensialitetsavtalene fondet har undertegnet.

– Det vil ikke bli noen børsnotering før det har falt en dom.

Slyngstad mener 83 år gamle Ecclestone burde vært formelt suspendert til han eventuelt er renvasket for korrupsjonsanklagene. Ecclestone er sparket fra styret i Formel 1, men jobber fortsatt som daglig leder.

– Vi skulle ønsket at han var formelt sett suspendert, men han er blitt fratatt alle sine «executive powers» sier Slyngstad.

Slyngstad kan verken bekrefte eller avkrefte om Ecclestone har spesielle avtaler som gjør børsnoteringen vrien.

– Da måtte vi i så tilfelle, som jeg har oppfattet det, begynne å sende spørsmål til alle de andre eierne som har avtalen: Er det greit at vi sier slik og sånn. Og det vil aldri skje i løpet av dagen.

– Det dere sikkert vil ha svar på: Er aksjene omsettelige? Ja, selvsagt er de det, svarer Slyngstad selv.

– Til hvilken pris?

– Det må jeg komme tilbake til, svarer han.

Før Slyngstad og ansatte i Oljefondet bestemte seg for å investere i Formel 1, gikk de mange runder internt.

– Man må finne det spørsmålet som krystalliserer for alle hva det egentlig er vi presist snakker om. Det er på sett og vis et kontrollspørsmål. Kontrollspørsmålet til dere alle er: Hvis Formel 1 var blitt børsnotert noen dager etter, skulle Oljefondet vært med på emisjonen, spør Slyngstad og legger til:

– Det er kjernespørsmålet. Skal vi være med på børsnoteringen, ja eller nei.

– Er du utenfor mandatet hvis det ikke blir børsnotering?

– Vi er helt krystallklart innenfor mandatet, fordi det fremdeles er en klar intensjon om å få til en børsnotering så raskt det lar seg gjøre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.