I 2012 valgte Statens pensjonsfond utland, ofte kalt Oljefondet, å investere 1,8 milliarder kroner i Delta Topco. Dette selskapet eier rettighetene til bilsporten Formel 1.

Investeringen har vært kontroversiell. Delta Topco er det første ikke-børsnoterte selskapet Oljefondet har kjøpt eierandeler i.